Per Kolstad: Noen må i det minste forsøke å forklare fornuften i dette

Av

Hvorfor bare ti prosent av fotballfamilien skal utelates, savner vitenskapelig dokumentasjon og bevis.