«BA brøt god presseskikk»

Artikkelen er over 14 år gammel

17. juni i år skrev BA en sak om redde barn i Alvøen som «fryktet mystisk mann». Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener BA var i sin fulle rett til å sette søkelys på saken, men mener likevel at avisen har brutt god presseskikk.

DEL

PFU uttaler: «I oppslaget ble tre gråtkvalte jenter intervjuet om saken, og rykt er i nærmiljøet om kjennetegn ved den mystiske mannen fremkom i oppslaget. Klageren, på vegne av sin bror, hevder at BA indirekte har identifisert en mann som overhodet ikke har noe med denne saken å gjøre.

Hun begrunner dette med at avisen brakte enkeltopplysninger som gjorde at alle naboer med en gang skjønte hvem det var snakk om. Klageren trekker videre frem at de intervjuede barna ikke var klar over konsekvensene av sine uttalelser, og mener avisen helt ukritisk har videreformidlet deres uttalelser, noe som har fått store og ubehagelige konsekvenser for hennes bror.

BA avviser klagen, og presiserer at de identifiserende opplysningene bare delvis stemmer med klagerens bror, og at det er på det rene at det ikke er han politiet har etterlyst.

Avisen påpeker at de identifiserende opplysningene gjengitt i BA, fremgår av politiets etterlysning, med unntak av en opplysning om hvilken hunderase mannen hadde.

Avisen benekter at den ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de intervjuede barna. BA anfører at barna i samråd med sine foreldre benyttet seg av sin legitime rett til å ivareta sine interesser i forhold til en ukjent gjerningsmann som hadde skapt alvorlig frykt blant barn og foreldre i nærmiljøet.

Pressens Faglige Utvalg mener BA var i sin fulle rett til å sette søkelys på saken, og har forståelse for at redaksjonen føler et samfunnsansvar ved å være med på å oppklare en slik hendelse i lokalmiljøet. I det påklagede tilfellet anser imidlertid utvalget at avisen burde ha skjønt at det å trekke inn nye fakta om mannen, som ikke fremkom i politiets etterlysning , med stor sannsynlighet ville kunne virke opprivende på den som dermed ble indirekte identifisert.

Her viser utvalget til punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon». Utvalget minner også om for arbeidene til plakaten, der omtankebegrepet blir karakterisert som et helt sentr alt element i presseetikken. Videre finner utvalget at avisens ukritiske videreformidling av de intervjuede barnas uttalelser som sannhetsbevis i saken, bryter med presseetikkens krav til kildekritikk.

Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 3,2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte».

Utvalget vil understreke at dette er særlig viktig når barn er kilder. Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Artikkeltags