BA dømt for identifisering

Artikkelen er over 14 år gammel

32-åringen er dømt for sexovergrep mot tolv mindreårige gutter. Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at BA brøt god presseskikk da vi trykket navn og bilde av mannen.

DEL

Pressens Faglige Utvalg uttaler følgende:

«Klagen gjelder Bergensavisens omtale av en sedelighetsdom, der den dømte er identifisert med fullt navn og bilde. Klageren, advokaten til den omtalte mannen, mener allmennheten ikke har krav på å få vite hvem mannen er, og at offentliggjøringen skader både hans klients sikkerhet i fengselet og situasjonen til mannens familie.

BA avviser klagen, og påpeker at saken gjelder gjentatte og alvorlige overgrep mot flere unge gutter. Det anføres at det sivile samfunnets eneste forsvar mot mannens adferd, er kunnskap gjennom identifisering, og at hans sikkerhet i fengselet er fengselsmyndighetens ansvar. Når det gjelder mannens familie og nærmiljøet, legges det til grunn at hans adferd nok var kjent lenge før den ble omtalt av avisen.

Pressens Faglige Utvalg mener BA var i sin fulle rett til å sette søkelys på sedelighetsdommen. Utvalget har forståelse for at det kan finnes situasjoner der det vil være presseetisk berettiget å identifisere dømte, blant annet for å forhindre at publikum blir offer nye lovbrudd. Særlig vil dette gjelde ved grov og gjentatt kriminalitet.

I det påklagede tilfellet kan imidlertid utvalget vanskelig se at det forelå et berettiget informasjonskrav. Det vektlegges her for det første at dommen ikke er rettskraftig og endelig avgjort. For det andre at straff eventuelt vil være forvaring, og dermed vil den domfelte, innenfor visse rammer, berøves friheten på ubestemt tid. Utvalget kan dermed ikke se at identifiseringen på publiseringstidspunktet hadde tilstrekkelig relevans.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det manes til varsomhet med identifisering i retts- og kriminalreportasje, og der det dessuten heter: «Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav».

Bergensavisen har brutt god presseskikk.»

Artikkeltags