BA felt i Pressens faglige utvalg

Artikkelen er over 13 år gammel

BA har fått fellende uttalelse i Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter et oppslag 18. april. Under tittelen «Tapte 100 000 på syk leietaker» fortalte avisen om en psykisk syk mann som «Vasket seg 125 ganger om dagen».

DEL

Pressens Faglige Utvalg (PFU) uttaler: «Klagen gjelder en stort oppslått reportasje i Bergensavisen (BA) om en 28-åring med en psykisk lidelse som medfører et stort behov for å vaske seg.

I artikkelen framkom det at han vasket seg over hundre ganger per dag, og at hans vannbruk var av en slik karakter at det førte til vann- og fuktskader i leiligheten han leide. Klageren, 28-åringen via sin pasientforening, mener BA brøt god presseskikk ved ikke å ta kontakt med ham eller hans familie for å gi mulighet til å imøtegå og kommentere påstandene i artikkelen.

Bergensavisen anfører at fokus i artikkelen ikke var på klageren, men på ektepar et han leide hos, og som var rammet av hans adferdsproblemer.

Avisen hevder også at man gjennom den påklagede reportasjen viste åpenhet om en psykisk lidelse. Pressens Faglige Utvalg vil understreke at omtale av forhold som dette krever en betydelig grad av bevissthet om hvilke konsekvenser omtalen kan få, og pressen må derfor tilegne seg kunnskap både om lidelsen og om de involvertes situasjon.

I det påklagede tilfellet måtte det være et minstekrav å gi klageren, enten på e gen hånd eller gjennom noen som sto ham nær, anledning til å komme til orde for å gi sin versjon. Dette var ikke, så langt utvalget kan se, en del av avisens strategi i arbeidet med den påklagede artikkelen.

Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha anledning til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» At klagerens far, på eget initiativ, fikk komme til orde påfølgende dag, retter ikke opp inntrykket av avisens manglende vilje til, eller ønske om, å skape en b alansert framstilling.

Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, som maner pressen til å vise omtanke i innhold og presentasjon. Bergensavisen har brutt god presseskikk».

Artikkeltags