Dømt for gratis offentlig sex

Artikkelen er over 14 år gammel

En BA-leser fikk i -møtet 21. desember 2004 medhold i sin klage på en sak om at politiet ikke bøtelegger personer som har offentlig sex i Bergen.

DEL

"Klagen gjelder et førstesideoppslag og en innsideartikkel i Bergensavisen (BA) hvor en informasjonsleder i politiet uttaler at offentlig sex er gratis i Bergen. Oppslaget er illustrert med et bilde av et par som har sex på scenen under Quart-festivalen. Klageren, en vanlig leser med samtykke fra informasjonslederen, mener BA har misbrukt politiets uttalelse, og viser til at ytringen var spøkefullt ment og falt før intervjuet begynte. Videre reagerer klageren på at avisen gir et inntrykk av å ha laget en seriøs artikkel om bøter for ulike forseelser, samtidig som avisen vet at utsagnet om gratis sex, var en fleip. Etter klagerens syn skulle avisen beklaget oppslaget.

BA viser til at uttalelsen er ordrett sitert på førstesiden, og at reportasjetittelen er en rimelig tolkning av informasjonslederens uttalelse. Avisen påpeker at hans uttalelse ble presisert neste dag, etter informasjonslederens ønske.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å legge vekt å saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og punkt 3.7, hvor det blant annet heter: ”Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser.”

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at BA var klar over at bemerkningen om gratis sex på offentlig sted var en spøkefull bemerkning. Selv om sitatet er presist gjengitt, framstår det i sammenhengen som politiets offisielle mening og ikke som en humørfylt uttalelse. Sett i lys av at utsagnet både benyttes på førstesiden og i innsidereportasjens tittel som et faktum, mener utvalget at bruken er i strid med ovennevnte punkter i Vær Varsom-plakaten. Utvalget merker seg at BA har korrigert feilen på en tydelig måte dagen etter, men kan ikke se at det opphever det opprinnelige overtrampet.

Bergensavisen har brutt god presseskikk."

Artikkeltags