Dømt for identifisering av barn

Artikkelen er over 15 år gammel

Hordaland barnevernsamband fikk i -møtet 27. januar 2004 medhold i at BA ikke burde idetifisert seks barn i omtale av en famile som kjempet mot barnevernet i ti år og tilslutt vant.

DEL

"Klagen gjelder et førstesideoppslag og en reportasje i Bergensavisen (BA), der en mor sto fram og fortalte om sine seks barn etter 10 års ”kamp” med barnevernet. Sammen med moren og hennes samboer ble de fem yngste barna avbildet og navngitt, foruten at hvert av barnas sykdommer og funksjonsproblemer detaljert ble skildret. Hordaland barnevern-samband står som klager, idet man mener identifiseringen av barna er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.8.

Bergensavisen forsvarer oppslaget og mener klageren har feiltolket det aktuelle punktet i Vær Varsom-plakaten. Slik avisen ser det, har det aldri vært hensikten å forhindre familier i komme med direkte eller indirekte kritikk av barnevernet. BA mener konsekvensen av klagerens syn ville være å frata foreldrene ytringsfrihet om det de oppfatter som en seier for familien.

Pressens Faglig Utvalg mener Bergensavisen var i sin fulle rett til å formidle foreldrenes glede over at det etter mange år ikke lenger var noen overhengende fare for å bli fratatt omsorgen for barna.

Utvalget viser imidlertid til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det heter: ”Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker og rettssaker.”

I det påklagede tilfellet anser utvalget at avisen har gått for langt i å blottstille de mindreårige barna, med de konsekvenser redaksjonen burde forstått at bruken av navn og bilder i verste fall kunne få, både på kort og lang sikt. Utvalget vil påpeke at det nettopp er dette selvstendige redaksjonelle ansvar som ligger til grunn for siste revisjon av punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten, der formuleringen ”Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering” ble tatt inn.

Særlig alvorlig ser utvalget på at presentasjonen av barna er koplet sammen med inngående beskrivelser av deres diagnoser. Dette alene skulle etter utvalgets mening ha tilsagt anonymisering i reportasjen.

Bergensavisen har brutt god presseskikk."

Artikkeltags