Dømt for ulykkesbilde

Artikkelen er over 14 år gammel

Samboeren til en kvinne som var med på et bilde, som også viste et lite barn, fra en trafikkulykke, klaget BA inn for PFU. Bildet ble brukt både i nyhetssammenheng og i forbindelse med et kryssord. I -møtet 23. mars 2004 ble BA dømt.

DEL

"Klagen gjelder et bilde i Bergensavisen (BA) av en ambulanse, der en ambulansetjeneste-mann med en baby i armene og en ung identifiserbar kvinne sitter inne i bilen. Klageren, samboeren til kvinnen og far til babyen, mener avisens bildebruk bryter med god presseskikk. Det vises til at identifiseringen opplevdes som en sterk påkjenning for kvinnen, og som en påminnelse om en traumatisk ulykkesopplevelse. Klageren mener også BAs bruk av samme bilde i et kryssord omtrent en måned senere, bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, om bilder brukt i en annen sammenheng enn den opprinnelige.

BA mener klagen er ugrunnet, og hevder at det ikke forelå noen begrunnelse for anonymisering i denne saken. Avisen understreker at det er en viktig del av lokal-samfunnets trafikkopplæring at pressen følger opp alle ulykker så tett og faktaorientert som mulig.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: ”Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon”. Utvalget understreker at omtale av ulykker krever spesiell varsomhet, slik at pressen ikke påfører de berørte nye og unødige lidelser. Selv om det påklagede bildet for leserne ikke fremstår som krenkende, kunne avisen bildemessig med fordel ha dekket ulykken på en mer skånsom måte.

Når det gjelder gjenbruken av ulykkesbildet i underholdningssammenheng, mener utvalget avisen måtte forstå at dette ville oppleves som en unødig tilleggsbelastning for de berørte. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: ”Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.”

På dette punkt har Bergensavisen brutt god presseskikk."

Artikkeltags