Dømt for usynlig notis

Artikkelen er over 14 år gammel

Steinerskolen i Bergen fikk i -møtet 26. oktober 2004 medhold i sin klage på at en rettskraftig dom fikk for liten plass i BA.

DEL

"Klageren, Steinerskolen i Bergen, mener Bergensavisen brøt god presseskikk i forbindelse med omtalen av at et foreldrepar hadde gått til søksmål mot skolen på grunn av behandlingen den hadde gitt deres sønn. Klageren mener avisen hadde forhåndsdømt skolen, og ikke omtalt den frifinnende dommen i tråd med de etiske reglene.

Bergensavisen nøyer seg med å vise til at ytringsfriheten er den lille manns rett til å fremsette kritikk mot det han mener er urett fra privat eller offentlig virksomhet. Avisens ansvarlige redaktør innrømmer imidlertid at notisen om frifinnelsen ble i korteste laget.

Pressens Faglige Utvalg mener Bergensavisen var i sin fulle rett til å omtale forholdene knyttet til søksmålet mot skolen, noe klageren heller ikke har bestridt. Utvalget registrerer dessuten at klagerens advokat fikk tilbud om å kommentere saken.

Når det gjelder spørsmålet om forhåndsdømming kan utvalget forstå at oppslaget ett år før rettssaken måtte oppleves som belastende for skolen, men samtidig kan det ikke være tvil om at oppslaget framstår som et partsinnlegg, og ikke som fakta. Utvalget kan heller ikke se at bildebruken i det innsendte materialet er i strid med god presseskikk.

Også utvalget finner at notisen om at klageren var fullstendig frikjent, var plassert svært bortgjemt. Utvalget viser her til Var Varsom-plakatens punkt 4.5, der det blant annet heter: ”Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere”. Selv om notisen strengt tatt kan betegnes som en omtale, mener utvalget at den enorme forskjellen i omfang i forhold til det opprinnelige oppslaget bryter med intensjonene i punkt 4.5. Utvalget viser i denne sammeheng også til punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Bergensavisen har brutt god presseskikk."

Artikkeltags