Dømt for ville fester med unge jenter

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

Den yngste av de to som ble tiltalt i forbindelse med ville fester og boblebading med svært unge jenter i fjor høst, har i fått medhold i en klage over BAs dekning av saken.

DEL

I samsvar med vedtektene, gjengis hele uttalelsen fra PFU-møtet 22. februar 2005 om saken:

"Klagen gjelder en artikkel i Bergensavisen om to menn, henholdsvis 26 og 41 år gamle, som var siktet for voldtekt mot to 16 år gamle jenter. Avisens omtale gikk over flere dager, men klagen gjelder én av artiklene, der 26-åringens tidligere arbeidsforhold blir omtalt. Klageren, 26-åringen, bestrider opplysninger i artikkelen. I tillegg mener han at han gjennom artikkelen blir identifisert i sin bekjentskapskrets og sitt yrkesmiljø.

Bergensavisen avviser klagen, men innrømmer at det i artikkelen forekom en feil, som ble korrigert neste dag. Avisen peker for øvrig på at denne feilen gjaldt en mindre viktig detalj. Ut over dette mener Bergensavisen at vurderingen av den innklagede artikkelen må ses i lys av den samlede dekningen av saken. Videre hevdes det fra avisens side at det er klagerens egen livsførsel som er en eventuell årsak til identifisering i bekjentskapskrets og yrkesmiljø.

Pressens Faglige Utvalg mener Bergensavisen var i sin fulle rett til å omtale både siktelsen mot klageren, og bakgrunnen for denne.

Når det gjelder klagepunktet om at klageren ble identifisert gjennom artikkelen, anser utvalget at Bergensavisen gjennom sin presentasjon har anonymisert ham på en akseptabel måte.

Utvalget har videre notert seg at avisen hevder at den feilen som var begått i den innklagede artikkelen, ved å påstå at klageren var uønsket i jobben, var en detalj som ikke hadde betydning for helheten. Utvalget deler ikke dette syn, og vil anføre at denne påstanden også er brukt i artikkelens tittel. Utvalget har registrert at avisen allerede neste dag brakte en korrigering, men anser at den verken i innhold eller presentasjon retter opp den feil som opprinnelig var begått. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: ”Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.”

På dette punkt har Bergensavisen brutt god presseskikk."

Artikkeltags