Dømt i automatsaken

Artikkelen er over 14 år gammel

Frp-stortingspolitiker Gjermund Hagesæter reagerte på en rekke forhold i BAs dekning av den såkalte automatsaken. I -møtet 28. januar 2003 ble BA dømt for brudd på god presseskikk.

DEL

"Klagen gjelder to oppslag i Bergensavisen om Frp-stortingspolitiker Gjermund Hagesæters virksomhet i sitt spilleautomatselskap. Klageren, Hagesæter via advokat, mener oppslagene bryter med god presseskikk, fordi de inneholder en rekke uriktige påstander og titlene går lengre enn det er dekning for i stoffet. Likeledes hevder klageren at avisen har utvist mangelfull kildekritikk, og at Hagesæter ikke i tilstrekkelig grad ble gitt anledning til samtidig imøtegåelse. Klageren påstår også at avisen i ettertid skulle ha foretatt en rettelse og kommet med en beklagelse.

Bergensavisen avviser klagen, og trekker frem at fakta i saken ble sjekket med en rekke kilder og mot offentlige registre. Avisen understreker at Hagesæter fikk komme til orde i saken, men mener han var en dårlig talsmann som svarte lite tillitvekkende. BA poengterer videre at tittelen i første reportasje var et sitat det var dekning for, men innrømmer at tittelbruken i oppfølgningsartikkelen kunne vært mer generøs i forhold til Hagesæter. Avisen viser til at den senere har tilbudt å presisere hva som lå i tittelen, men at partene ikke har blitt enige om en formulering som kan godtas.

Pressens Faglige Utvalg mener Bergensavisen var i sin fulle rett til å sette søkelys på saken, og understreker at det er pressens oppgave å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Utvalget vil i den sammenheng særlig trekke frem at personer som selv har påtatt seg en offentlig samfunnsrolle, må akseptere en mer nærgående presseomtale enn personer som ikke har slike roller.

Utvalget vil imidlertid vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, som understreker at når det fremsettes sterke beskyldninger i pressen, skal de som utsettes for dette, så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av de faktiske opplysningene. I det påklagede tilfellet mener utvalget at det verken av oppslagene eller av tilsvarsrunden fremgår at Hagesæter ble konfrontert med alle beskyldningene da han første gang ble kontaktet av avisen. Dermed fikk han ikke faktisk mulighet til samtidig å imøtegå de mest sentrale anklagepunktene.

Utvalget registrerer at avisen har benyttet sitatstrek i tittelen til det første innklagede oppslaget, men mener overskriften ikke har tilstrekkelig dekning. Når det gjelder tittel-bruken i oppfølgningsartikkelen, mener utvalget dessuten at avisen bringer en misvisende versjon av politiets henleggelsesgrunn. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: ”Sørg for at overskrifter (&) ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.”

Utvalget konstaterer at avisen innrømmer den misvisende tittelbruken, og etter utvalgets mening burde da avisen ha rettet opp tittelen. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, der det står: ”Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.”

Bergensavisen har brutt god presseskikk."

Artikkeltags