Forsvarte sin far

Artikkelen er over 13 år gammel

Terje Olsen (64) fra Hjellestad var godt fornøyd med at Press ens Faglige Utvalg, i en tettpakket Grieghall, ville behandle hans klagesak mot BA. Stridens kjerne var artikkelen på veggen bak ham.

DEL

- Kjekt å ha et organ man kan klage til. Terje olsen Terje Olsen (64) ble historisk i går da han nesten klarte å PFU-felle BA i en 61 år gammel drapssak.

- Jeg mener BA burde vært felt, men er fornøyd med å bli tatt på alvor og få sake n belyst. Kjekt å ha et organ man kan klage til, sier Terje Olsen. 64-åringen fra Hjellestad sikter til Pressens Faglige Utvalg (PFU), som i går fo r åpen sal behandlet BAs omtale av trikkedrapet 25. oktober 1944. To av utvalgets medlemmer ville felle BA, mens flertallet på fire syntes det var nok å gi avisen kritikk.

- HEROISK HANDLING

I serien «Drap i 100 år» belyste BA i februar historien om hvordan NS-konstabel Pedersen ble likvidert av motstandsfolk. Terje Olsen reagerer sterkt på saken, f ordi hans far Reidar Olsen (28 år i 1944) var en av mennene som trolig sto bak l ikvidasjonen. Sønnen synes ikke det er riktig at en krigshandling blir sidestilt med klassiske krimsaker. Han misliker også BAs definisjon av ordet drap. Dagbladet og PFUs John Olav Egeland er enig.

- Man sidestiller en heroisk krigshandling med kriminelle drap, og baserer seg my e på kilder fra NS-styrte krigsaviser. Et drapsoffer blir gjort til drapsmann, sier Egeland, og leser opp en bokbeskrivelse av hvordan Reidar Olsen senere samme år ble torturert til døde av tyskerne.

Flere i PFU-panelet kritiserte BA for ikke å ha vært tydelige nok i å fortelle i førstesidehenvisningen at drapet skjedde under krigen, og var godkjent av norsk e militærmyndigheter i England. BA-redaktør Olav Terje Bergo konstaterer at PFU gikk imot sekretariatets innstil ling, som lød på frifinnelse. Sekretariatet mente BA hadde dekning for bruken av ordet drap, og at bakgrunnen for likvidasjonen var tilstrekkelig dokumentert.

- En avis er nokså rettsløs slik PFU er lagt opp. Man ender opp med å diskutere a ndre ting enn det som er sentralt i klagen.

- Vår hovedkilde er motstandsmann. Vi kan alltid bruke flere kilder og gjøre en b edre jobb, men jeg vil forsvare fullt ut den jobben journalist Monika Nordland Yndestad gjorde, sier Bergo etter at dommen er avsagt.

Artikkeltags