Frikjent for forsidetittel

Artikkelen er over 14 år gammel

Advokat Vegard Austgulen klaget på en forsidetittel i BA som omhandlet en falsk erklæring som advokaten bidro til å skrive. I -møtet 27. april 2004 fikk han ikke medhold.

DEL

"Klagen gjelder et førstesideoppslag i Bergensavisen (BA), der en avbildet og navngitt advokat hevdes å ha skrevet en falsk erklæring i en voldtektssak. Klageren, den omtalte advokaten representert ved advokat, avviser at han har skrevet en falsk forklaring, og påpeker at han fikk en håndskrevet erklæring som han skrev ned på maskin. Etter klagerens syn går BAs førstesidetittel lengre enn avisen har dekning for i stoffet. Videre mener klageren at førstesidepresentasjonen bryter med pressens saklighets- og omtankekrav. Etter klagerens syn burde BA ha beklaget og rettet opp inntykket fra førstesiden.

BA fastholder at klageren har skrevet ut en falsk erklæring med ugrunnede beskyldninger mot politiet, og at omstendighetene rundt dette klart framgår av reportasjen. Etter BAs vurdering bør ikke advokater medvirke til at andre gir bevisst usanne forklaringer i straffesaker, og mener omstendighetene rundt fremsettelsen er av offentlig interesse. Videre påpeker avisen at klageren fikk komme til orde med et innlegg dagen etter.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klageren har skrevet en erklæring etter oppdrag fra to fornærmede med den voldtektstiltalte til stede, og videre at erklæringen inneholdt usanne beskyldninger mot politiet. Selv om BA, i sin førstesidetittel, kan forstås som at det er klageren selv som har forfattet den falske erklæringen, mener utvalget at tittelen kan aksepteres innenfor de presseetiske normer. Utvalget legger vekt på at det i henvisnings-teksten på førstesiden kort redegjøres for situasjonen, og at omstendighetene rundt erklæringen utdypes og forklares i reportasjen. Videre merker utvalget seg at klageren har fått kommentere saken og redegjort for sin oppfatning av erklæringen og bakgrunnen for at han skrev den ned på maskin.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Bergensavisen ikke har brutt god presseskikk."

Artikkeltags