Frikjent for identifisering

Artikkelen er over 14 år gammel

En politimann som ble voldstiltalt, og senere frifunnet, mente at han kunne identifiseres på et sladdet blide i BA og klaget saken inn for , som i møtet 16. desember 2003 frikjente avisen.

DEL

"Klagen gjelder to reportasjer i Bergensavisen (BA) i forbindelse med at en politimann ble tiltalt og senere frifunnet for vold mot en mann under en fest. I reportasjene vises et bilde av politimannen med sladdet ansikt sittende på en motorsykkel. Mannens alder oppgis. Klageren, den omtalte politimannen, mener seg identifisert utover sin nærmeste krets, og viser til at bildet var dårlig sladdet. I tillegg påpeker klageren at bildet viser ham på en motorsykkel i tjeneste, og at det gjør det enda enklere å identifisere ham. Klageren kan heller ikke se at saken har så stor allmenn interesse at det foreligger noe identifiseringsbehov. Videre peker klageren på at bildet er to år gammelt og tatt i en annen sammenheng.

BA kan ikke se at bildebruken identifiserer klageren for andre enn hans aller nærmeste krets, og mener sladdingen er gjort forsvarlig. BA avviser også at bildet av klageren fra en reportasje i 2001, kan gi grunnlag for gjenkjennelse, men legger til at bildet skal ha blitt hengende på politiets oppslagstavle i lang tid. Avisen mener også at den kunne brukt fullt navn, tittel og usladdet bilde i saken, selv om den valgte å la være. Redaksjonen legger til at anonymiseringen tar sikte på å skjerme identiteten i forhold til dem som ikke kjenner den i utgangspunktet.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakaten punkt 4.7, der det heter: "Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje. Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning & Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav."

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at en politimann tiltales og senere frifinnes for vold mot en annen mann under en privat sammenkomst. Slik utvalget ser det må personer som er i betrodde stillinger, på vegne av fellesskapet, akseptere at offentligheten får kjennskap til forhold som er av betydning for utøvelsen av stillingen, som i dette tilfellet. Utvalget vil likevel påpeke overfor innklagede redaksjon at presseetikken ikke automatisk åpner for full identifikasjon i saker av foreliggende karakter, slik BA hevder i sitt tilsvar.

Utvalget legger imidlertid vekt på at bildet av mannen er tilfredsstillende anonymisert, og at øvrige opplysninger ikke bidrar vesentlig til identifisering. Selv om klageren mener seg gjenkjent, kan utvalget vanskelig se at bildebruken har bidratt til å identifisere klageren ut over den krets som måtte ventes å bli kjent med saken. Utvalget mener også at bruken av det samme bildet som tidligere av klageren er akseptabelt i denne sammenhengen.

Bergensavisen har ikke har brutt god presseskikk."

Artikkeltags