Frikjent for sak om dødsulykke

Artikkelen er over 15 år gammel

Pårørende etter en dødsulykke med en firehjulet motorsykkel innklaget BAs fremstilling av motorsykkelens lovlighet og avisens omtanke for de pårørende til . I møtet 25. februar 2003 ble klaget avvist.

DEL

"Klagen gjelder en ulykkesreportasje i Bergensavisen etter at en 26 år gammel mann ble drept da han på sin firehjulsdrevne motorsykkel kolliderte med en bil. Både på forsiden og inne i avisen ble det i titler og ingresser lagt hovedvekt på at motorsykkelen var ulovlig å bruke på norske motorveier. Den forulykkedes nærmeste finner BAs vinkling misvisende og uakseptabel, siden 26-åringen beviselig hadde fått prøveskilter og kjøretillatelse for motorsykkelen. Klagerne reagerer også på avisens nærgående bildebruk fra ulykkesstedet. Videre mener klagerne at de burde ha blitt kontaktet før reportasjen kom på trykk. Etter møte med BAs redaktør hadde klagerne dessuten forventet et dementi og en beklagelse fra avisen.

Bergensavisen anfører at den også i etterkant av klagen har fått bekreftet at den aktuelle motorsykkeltypen ikke er tillatt brukt på norske veier. BA påpeker dessuten at avisen to dager etter det påklagede oppslaget, og som følge av møtet med klagerne, brakte en ny reportasje som klart tilkjennega at 26-åringen urettmessig hadde fått utstedt kjøretillatelsen. Avisen viser videre til at den på ulykkesdagen ønsket å komme i kontakt med de pårørende ved å henvende seg til presten i den forulykkedes menighet, men at presten avslo å medvirke.

Pressens Faglige Utvalg vil generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, der det blant annet heter: ”Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. (&) Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.”

I det påklagede tilfellet finner utvalget det godtgjort at avisen hadde akseptable grunner til å sette søkelys på det faktum at den omkomnes motorsykkel ikke skulle ha vært brukt på offentlig vei, uten at dette ble framstilt som at 26-åringen skulle være skyld i ulykken. Ut fra de kilder avisen på ulykkesdagen hadde til rådighet, mener utvalget det var dekning for å vinkle reportasjen slik det ble gjort. Selv om man kan forstå de pårørendes umiddelbare reaksjon på oppslaget, med nærbilde av den ødelagte motorsykkelen på førstesiden, kan utvalget vanskelig se at avisen med dette har gått for langt i bruken av virkemidler.

Utvalget legger for øvrig til grunn at avisen, straks de pårørende henvendte seg til redaksjonen, sørget for å følge opp saken med en ny reportasje som satte omstendighetene rundt bruken av motorsykkelen i det rette lys.

Bergensavisen har ikke brutt god presseskikk."

Artikkeltags