Kritikk for ubetenksom opptreden

Artikkelen er over 14 år gammel

Eks-konen til en mann BA intervjuet i forbindelse med tv-aksjonen " Hjerterom" har i -møte 25. januar 2005 fått medhold i klagen sin.

DEL

"Klagen gjelder en reportasje i Bergensavisen (BA) i tilknytning til TV-aksjonen ”Hjerterom”, der en 50 år gammel mann med fullt navn og bilde forteller om sine tidligere psykiske lidelser. Klageren, mannens siste ekskone, mener oppslaget bryter med god presseskikk. Hun føler seg indirekte identifisert, og understreker at dette har påført henne en psykisk belastning. Hun anfører at sannheten er langt fra det som fremkom i intervjuet, og mener redaksjonen burde ha sjekket mannens uttalelser og tatt kontakt med henne før hans versjon av historien ble publisert. Klageren viser til at den omtalte rettsavgjørelsen om samværsrett til deres sønn, ikke er rettskraftig.

BA avviser klagen og presiserer at klageren bare er indirekte omtalt. Avisen understreker videre at redaksjonen på forhånd hadde sjekket at rettsavgjørelsen om samværsretten var anket. Mannen hadde dessuten forsikret avisen om at han hadde varslet alle som ble omtalt fra hans side, og at intervjuet ikke ville være noe problem. BA mener for øvrig at mannen har en selvfølgelig rett til å ytre seg om sitt liv, og at avisen har en like selvfølgelig rett til å sette dette på trykk.

Pressens Faglige Utvalg mener BA var i sin fulle rett til å formidle mannens egen beskrivelse av sine psykiske problemer, men finner samtidig at klageren har rett til vern om sin identitet. Utvalget kan imidlertid vanskelig se at reportasjen har bidratt til å identifisere henne ut over den krets som på forhånd kjente saken.

Utvalget finner likevel at avisen i dette tilfellet har opptrådt ubetenksomt, og gjennom omtalen av saken om samværsrett påført klageren en unødig belastning, uavhengig av identifiseringsspørsmålet. Når avisen selv anfører at redaksjonen var kjent med at rettsavgjørelsen ikke var rettskraftig, mener utvalget at avisen burde ha skjønt at måten dette var omtalt på, ville kunne virke opprivende. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1: ”Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon”, og minner om at dette kravet særlig bør tillegges vekt når bare én part blir intervjuet om en følsom sak.

Bergensavisen har opptrådt kritikkverdig."

Artikkeltags