"Nannyhjelpen» provoserer"

Artikkelen er over 14 år gammel

TV3-programmet klaget inn for PFU skader barna Barneombudet mener «Nannyhjelpen» – «Nannyhjelpen» utleverer og blottstiller barn i familier med alvorlige problem er, mener en rekke instanser som nå klager TV3-programmet inn til Pressens Faglige Utvalg.

DEL

Det er Barneombudet, Redd Barna og flere fagfolk fra NOVA, universitet og høysko ler som har levert klagen til Pressens Faglige Utvalg (PFU). De mener TV3-programmets fremstilling av barna er preget av manglende respekt fo r deres privatliv.

– Vi mener «Nannyhjelpen» i altfor stor grad eksponerer barn på en uheldig måte, og ikke tar hensyn til deres privatliv, sier nestleder hos Barneombudet, Knut Haanes til BA.

VIL IKKE FJERNE

Han understreker at Barneombudet ikke forsøker å få programmet fjernet fra TV-sk jermen.

– Det er ikke vårt mandat å være sensurerende. Vi forutsetter at mediene følger Vær varsom-plakaten, sier Haanes.

– «Nannyhjelpen» gir seerne råd om barneoppdragelse?

– Ja, og mange av rådene er gode. Men vi mener at barna eksponeres på en svært u heldig måte. Vi vil ha en diskusjon om bruk av barn i slike sammenhenger. – Kunne produsentene gjort det annerledes?

– Vi er ikke TV-produsenter, og har ikke noe alternativt forslag. Men vi er ikke prinsipielt motstandere av å ta opp barneoppdragelse på TV, eller bruk av levende eksempler.

– Når produsentene velger å gjøre det på denne måten, kan det kanskje skyldes fantasiløshet, eller at de ønsker å eksponere barn slik for å få flere seere, mener Barneombudets nestleder.

– VI HJELPER FORELDRE

TV3-sjef Lasse Kokvik sier at kanalen har fått utelukkende positive reaksjoner p å den norske «Nannyhjelpen».

– Synes du det er rart at konseptet klages inn for PFU?

– Ja, våre kolleger i Sverige har ikke fått lignende reaksjoner, heller ikke i E ngland eller USA. Og både TV2 og NRK har vist lignende programmer, med utenlandske barn, uten å ha fått klager, sier Kokvik til BA.

– Kan det være utslagsgivende for klagerne at norske barn medvirker?

– Det kan det være.

– Har dere tatt hensyn til punktet i Vær varsom-plakaten, som omhandler barn?

– Det har vi helt klart gjort. Vi er også innenfor de etiske retningslinjene TV3 forholder seg til, blant annet gjennom britiske Ofcom – som tilsvarer Statens medieforvaltning, sier TV3-sjefen.

– Har du forståelse for at enkelte reagerer på konseptet?

– Vi så vel at det kan være noe kontroversielt i dette programmet. Men nå avvent er vi en henvendelse fra PFU, som vi skal svare skriftlig på, sier Kokvik, og mi nner om at TV3 også har sine pedagoger i ryggen.

– Vi hjelper folk til selvhjelp, og får tilbakemeldinger fra seerne om at serien er lærerik. Det er viktig for oss, sier TV3-sjefen til BA.

Artikkeltags