Det er leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening som opplyser om stevningen. SAS sier til NTB at de finner en rettslig prøving av stridspunktene naturlig.

Pilotforeningen krever at rundt 560 piloter skal få tilbake jobbene sine etter at de ble oppsagt under pandemien, melder NRK.

– Alle fikk avtale om gjenansettelse, men SAS har omgått arbeidslivets bestemmelser for å unngå dette, skriver Norsk Flygerforbund i en pressemelding.

Avviser anklager

Bakgrunnen for stevningen er at SAS-piloter som ble sagt opp som følge av koronapandemien, må søke om å få jobben tilbake gjennom nye datterselskap.

– SAS bryter avtalene med pilotene, og grepene de forsøker seg på, er etter vårt syn alvorlige og ulovlige. Flaggskipet SAS utfordrer et moderne og anstendig arbeidsliv på en måte som mangler sidestykke i Skandinavia, sier Roger Klokset, leder for SAS-pilotene.

Flygerforbundet varslet om søksmålet allerede i februar. SAS har flere ganger avvist at de har brutt noen avtaler ved å opprette nye datterselskaper.

– SAS er av den oppfatning at vi forholder oss til, og handler etter, alle inngåtte avtaler. Pilotene har lenge varslet at de er uenige i dette, og da er det naturlig at spørsmålene får en rettslig avklaring, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til NTB.

LO-støtte

Flygerforbundet får full støtte fra LO, som mener saken er prinsipielt viktig.

– LO aksepterer ikke at SAS forsøker å organisere seg bort fra inngåtte avtaler og grunnleggende arbeiderrettigheter. Denne saken er prinsipielt viktig for alle arbeidstakere i Norge, og vi ser frem til å få prøvd den rettslig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

– Fem brudd

Det er LO-advokatene som på vegne av SAS-pilotene organisert i Norsk Flygerforbund har sendt inn stevningen til Arbeidsretten.

Her er de fem bestemmelsene de mener er brutt:

  • Brudd på innleiebegrensningene i overenskomsten
  • Brudd på rollefordelingsavtalen i overenskomsten
  • Ulovlig omgåelse av overenskomst
  • Brudd på gjenansettelsesretten i overenskomsten
  • Brudd på medbestemmelsesretten i Hovedavtalen mellom LO og NHO