Her er både «Bådn-Låt», «Lokk», «Halling» og «Springdans», foruten noen av våre vakreste religiøse folketoner som «Den store, hvide Flok», dessuten Griegs egne melodier til tekster av Bjørnson og andre av våre store diktere.

Men det virkelig imponerende er den suverene fremførelsen som Grex Vocalis står for. Sjelden opplever vi en så en variert korklang, med spretne rytmer i hardingfelemusikken, varm og inderlig korklang i salmemelodiene og overgiven humor i «gjølevisene», hvor tenoren Magnus Staveland får full anledning til å utfolde seg.

Men det spørs om ikke hovedæren bør tilskrives korets dirigent, Carl Høgset!