Dette melder Fylkesmannen på sine nettsider.

Det var BT som først omtalte dette.

Fylkesmannen har nylig avsluttet et tilsyn der man har sett på hvordan ansatte har fulgt opp beboere i et bofellesskap etter mistanke om seksuelle overgrep.

– Vi har kommet frem til at kommunen har brutt kravet om forsvarlig virksomhet på flere punkt. Det gjelder både mangelfull risikovurdering, mangelfulle sikkerhetstiltak, blant annet å ha unnlat å sette inn tiltak for å sikre beboerne, skriver fylkesmannen på sine sider.

Fikk jobbe videre etter anmeldelse

Bergens Tidende har tidligere skrevet om saken da det i sent i fjor ble levert inn politianmeldelser i kommunen.

Anmeldelsene gjaldt overgrep mot utviklingshemmende menn i kommunale bofellesskap. Avisen har avdekket en omsorgsarbeider fikk jobbe videre etter politianmeldelser, selv om kommunen ikke ønsket det.

Politiet etterforsket saken i det skjulte og mannen ble pågrepet og siktet for overgrep, men saken ble henlagt av statsadvokaten.

I vår bestemte fylkesmannen seg for å granske kommunen. Det er denne rapporten som nå blir lagt frem.

«En forutsetning for at omsorgstjenestene skal kunne sies å være forsvarlige, er at brukerne er trygge og skjermet fra overgrep», skriver fylkesmannen på sine sider.

Dersom kommune får melding om at en bruker har blitt utsatt for seksuelle overgrep, må kommunen straks ta stilling til meldingen og se hvilke tiltak som er nødvendig å sette inn for å sikre vedkommende.

– Må straks suspenderes, mener fylkesmannen

Ifølge gjeldende retningslinjer bør en mistenkt overgriper straks suspenderes for å avverge nye overgrep, og dette bør diskuteres med politiet, heter det i tilsynsrapporten, skriver BT.

Fylkesmannen er klar på at kommunen må gjøres det som er nødvendig for å sikre brukerne, også der det kan være i strid med politiets ønske.

– Vi søkte råd hos politiet og fulgte disse. I ettertid ser vi at Fylkesmannen mener vi ikke burde ha gjort det. Vi tar saken på største alvor, sier ordføreren i kommunen til BT.