Store deler av politiets IKT-systemer var nede

Av

Politiets IT-systemer fungerer som normalt etter at store deler av tjenesten var nede tirsdag morgen.

DEL

Politiet opplevde tirsdag morgen problemer med pålogging og treghet i sine systemer.

– Vi har tett dialog med politidistrikter og særorgan, og det er så langt ikke rapportert om avvik, kritiske hendelser eller operative konsekvenser, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Politiets beredskap ble ikke berørt, men flere av publikumstjenestene fungerte ikke. Problemene gjaldt over hele landet.

Artikkeltags