Bakgrunnen for siktelsen er at han siden han pensjonerte seg i 2005, har hatt en ansatt uten arbeidstillatelse.

Stålsett sto selv frem og fortalte om det over 14 år lange ansettelsesforholdet i et intervju med Vårt Land i august i år.

Han forklarte at han ikke fryktet politiet for sin egen del, men at han var redd for at den kvinnelige asylsøkeren skulle bli pågrepet og tvangsreturnert dersom han hadde fortalt om forholdet tidligere.

Politiet varslet overfor avisen at de ville etterforske saken, og torsdag bekrefter politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til TV 2 at etterforskningen er ferdigstilt.

Saken er sendt til Oslo tingrett for beramming. Fordi Stålsett har erkjent straffskyld, er saken planlagt å gå som en tilståelsessak.

Ber om kortere straff

Meeg-Bentzen sier det vil bli et tema i retten om Stålsett fremdeles benytter ulovlig arbeidskraft. At han har erkjent straffskyld vil gi ham strafferabatt. Politiet har tatt hensyn til det i sitt forslag til retten.

– Vi ber om en kortere ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sier politiadvokaten.

Stålsett var biskop i Oslo fra 1998 til 2005 og ble populær, blant annet gjennom sitt engasjement for homofile. Tidligere har han blant annet vært statssekretær i Kirke- og undervisningsdepartementet og formann i Senterpartiet.

– Angrer ikke

– Jeg tar siktelsen til etterretning. Jeg har erkjent sakens forhold i avhør og er innstilt på å ta den straffen som måtte komme. Jeg ser for meg at jeg må sone en fengselsstraff. Jeg angrer overhodet ikke, sier Stålsett til TV 2.

Han forteller videre at dette var en viktig verdisak for ham, og at i den ligger det en utfordring til myndighetene.

– Granavolden-erklæringen er inne på nettopp dette og det har ikke skjedd noe siden den erklæringen ble avgitt. Jeg håper at politikerne tar det på alvor. Dagens situasjon er uverdig i en rettsstat, som skulle bygge på kristne og humanistiske prinsipper, sier Stålsett.

Ikke første gang

Det er ikke første gang at noen ulovlig ansetter papirløse, heller ikke i full åpenhet. Arne Viste fra Sola ble i oktober dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Han anker dommen.

– Anken vil være solid begrunnet i den uholdbare situasjonen for de ureturnerbare og opprettholde håpet om et positivt rettslig utfall, sa Viste da til Vårt Land.

I tillegg til betinget fengsel, ble hans selskap dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner samt inndragning av 1,4 millioner kroner.

Tingrettsdommeren skrev i dommen at saken er forskjellig fra andre lignende saker, og at retten var i tvil om hva som ville være en riktig straff.

Også biskop emeritus Tor B. Jørgensen har hatt en ureturnerbar asylsøker i jobb gjennom Vistes bemanningsbyrå.