Det opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet har gått ut på egne facebooksider og bedt om hjelp fra folk som har gått i området.

– Det er tidlig i etterforskingen enda. I tillegg til å etterlyse mulige vitner, dreier politiets arbeid seg om å innhente og analysere elektroniske spor, kriminaltekniske undersøkelser og vitneavhør. Det planlegges også for rundspørring i området i ettermiddag/kveld, skriver politiet.

De ønsker å komme i kontakt med alle som gikk turveien fra Sælen kirke, forbi fotballbanene på Varden og mot Bjørge onsdag 7. oktober mellom klokken 1400 og 1600.

Var på vei fra arrangement

I området skal en ung jente ha blitt dratt opp i skogen av en voksen mann og forsøkt kledd av. Jenten kom seg unna og sprang fra stedet, opplyser politiet.

– Det er en jente i barneskolealder som har blitt utsatt for et forsøkt på en grov seksuell handling. Det skjedde på strekningen mellom Sælen kirke og Vardesvingen. Hun var alene, og på vei fra Sælen kirke etter et arrangement. Det var en voksen mann som har gjort dette forsøket, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Politiet går ikke ut med noe ytterligere beskrivelse av mannen nå, fordi de vil høre vitnene i saken.

Det var pårørende til jenten som tok kontakt med politiet fredag.

– Det vi har gjort siden da er at vi har satt i gang etterforskningen. Vi har hatt en fullstendig åstedsundersøkelse, og har søkt med søkshund etter spor. I tillegg til det har vi et prosjekt på elektroniske spor og overvåkingskameraer i området, sier Salvesen.

Ønsker tips

Politiet ønsker tips i fra publikum i saken.

– Vi vet at det var folk på turveien i dette tidsrommet og ber om at de tar kontakt med politiet. Vi vil vite om noen kan ha sett noe som kan hjelpe oss i etterforskningen. Vi vet også at det var barn i området på denne tiden, og ber foreldre høre med barna sine om de har sett noe, skriver politiet på Facebook.

Salvesen ber folk ta kontakt selv om de tviler på at de de har å bidra med har betydning for saken.

– La oss avgjøre om det har betydning eller ikke, oppfordrer han.

Politiet tar imot tips på telefon 47696060 eller på nett https://tips.politiet.no/vest.