Politiet grep inn og hindret brenning av koranen under en demonstrasjon i Kristiansand for to uker siden. Dette har satt fyr på diskusjonen om ytringsfrihet i demonstrasjoner, og endte med en ny operasjonsordre fra politidirektoratet om brenning av koranen.

– Selv om vi tar avstand fra brenning av Koranen, må vi tåle det i vårt samfunn fordi vi har ytringsfrihet, og brenning av Koranen er en del av den ytringsfriheten, sier sa justisminister Jøran Kallmyr til VG.

– Sår og krenkende handling

Fredag møtte politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt imamene Muhammad Azeem og Abdi-Ladif a. Ahmed i Bergen moske.

Politiet ønsket å forklare hvordan de jobber «for å sikre ytringsfriheten ved ideologiske og religionskritiske demonstrasjoner», som de selv formulerer det i en pressemelding etter møtet.

– Vi kan få demonstrasjoner i Bergen hvor dette kan bli tema. Da var det viktig for oss i politiet å forklare hvordan politiet jobber under slike demonstrasjoner som den som ble avholdt i Kristiansand. Det er vårt ansvar å ivareta lov og orden, og det er vårt ansvar å sikre ytringsfriheten, sier fagleder Pål Tore Haga for politiets forebyggende arbeid mot radikalisering.

Han skryter av samarbeidet politiet har med det muslisme trossamfunnet. Haga sier at politiet ønsket at de religiøse lederne skulle få høre direkte fra politiet hvordan de skal jobbe under demonstrasjoner, også dem som kan være veldig krenkende for andre.

– Vi formidlet til dem viktigheten av at de etter beste evne jobber forebyggende for å hindre at noen ved en demonstrasjon i Bergen for eksempel tyr til vold. Det gjør de. De fortalte oss at det var en sår og krenkende handling når noen brenner deres hellige bok, og de synes det er svært kritikkverdig at noen organisasjoner bruker den formen for ytringer, sier Haga.

– Det er dumt!

Styreleder Badreddine Maizi i Bergen moské sier at de er glad for dialogen med politiet.

– Vi har snakket om dette i fredagsbønnen vår i dag. Vi har fortalt medlemmene våre at SIAN ikke representerer det norske samfunnet, men er et fåtall enkeltindivider. Vi anbefaler våre medlemmer å ikke la seg provosere av slike demonstrasjoner. Vi anbefaler dem å ikke oppsøke dem. Vi anbefaler dem å ikke bruke vold, sier Maizi.

Men han forteller at mange blir sinte av koran-brenningen, og mener at det ikke burde være lov.

– Ytringsfrihet er noe vi står veldig sterkt for, men det burde ikke være greit å brenne koranen eller en annen hellig bok. Det er dumt! Blir Norge bedre når du brenner koranen? Blir muslimer bedre muslimer av det? Blir nordmenn bedre nordmenn av det? spør Maizi, før han besvarer sine egne spørsmål:

– Nei. Politikerne må ta avstand fra disse handlingene og vise at det er greit å kritisere folk, men ikke å provosere folk, sier styrelederen.

Kan stanse koran-brenning, hvis ...

Stabssjef Kjetil Øyri i Vest politidistrikt slår fast at det ikke er ulovlig å brenne koranen i offentligheten i Bergen.

Du kan likevel bli stoppet dersom du forsøker.

– Vi har god hjemmel i politiloven til å stoppe den typen handling dersom dette medfører en sikkerhetsrisiko eller en risiko for ordensforstyrrelser. Det er det vi forholder oss til, sier Øyri.

Det er en vurdering som er opp til innsatsleder og politipatruljen på stedet.

– Mannskapene som er ute må gjøre den vurderingen der og da, sier Øyri.

– Hva skal til for at politiet stopper en slik handling?

– Hvis koranbrenning medfører fysisk konfrontasjon på noen måte, så vil det gjøre at politiet griper inn, sier Øyri.