18. mai ble det innført nye og strengere trafikkregler for el-løperhjul i Norge.

Det er gjort fire endringer, blant annet i «Forskrift om kjørende og gående trafikk». Der står det at passering av gående på fortau og gangvei skal skje i tilnærmet gangfart og ikke over 6 km/t.

Men fartsgrensen er nesten umulig å overholde, viste en test som BA gjennomførte.

– Lasermålerne vi bruker nå fremstår ikke anvendelige for å måle el-sparkesykler, innrømmet trafikkseksjonssjef Atle Heradstveit i Vest politidistrikt.

Velger andre aksjonsformer

BA har bedt Politidirektoratet om tolkning av regelendringene, og spurt hvordan politiet vil håndheve disse.

Direktoratet har trukket samme konklusjon som avishuset og trafikkpolitiet i Bergen:

– Det er per i dag lite aktuelt for politiet å gjennomføre ordinære fartskontroller rettet mot el-sparkesykler for overholdelse av fartsgrensen på 6 km/t, svarer fagdirektør Runar Karlsen i Politidirektoratet.

Men det betyr ikke at politiet ikke vil reagere mot førere som utviser risikoadferd og utsetter andre for fare.

Politiet akter å følge opp råkjøring på andre måter.

Dette vil de kontrollere

– Politiet vil overvåke bruken og gjennomføre kontroller ved behov. Og det vil selvsagt være aktuelt å reagere mot grove overtredelser med hjemmel i trafikkreglene, legger Runar Karlsen til.

Her er de viktigste punktene som politiet akter å følge opp:

  • Paragraf 18 nr. 3 (god avstand og tilnærmet gangfart).
  • Paragraf 9 nr. 1 (gi plass til gående) ofte i kombinasjon med grunnregelen i veitrafikkloven:
  • Paragraf 3, jf. veitrafikkloven § 31: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

– Oppfølgingen fra politiet vil være anmeldelse etter en konkret vurdering av adferden og overtredelsen, som normalt vil bli fulgt opp med et ordinært forelegg utferdiget av påtalemyndigheten, sier fagdirektøren i politiet.

Antall skader er økende

Ifølge de nye reglene risikerer du 3000 kroner i bot om man kjører med passasjer. Dette er et regelbrudd som er daglig syn i Bergen sentrum.

Ved feilparkering kan det vanke bøter.

BA har tidligere omtalt skadeboomen i forbindelse med el-løperhjulkjøring. Etter at utleieselskapene inntok byen i juni 2020, og stadig flere selskaper har kommet til, har antall skader skutt i været våren 2021.

– Det er grunn til å tro at antall skadde vil fortsette å øke, uttaler legevaktsjefen i Bergen, Dagrun Waag Linchausen.