− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen. Da er det et ledelsesansvar å gripe inn dersom det skapes et inntrykk hvor tilliten til politiet utfordres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Onsdag ble det kjent at Politidirektoratet vil granske båndene de har til den omdiskuterte rusforeningen Norsk Narkotikapolitiforening. Senere på dagen sier Bjørnland til NRK at granskingen skal gjøres eksternt.

– Men det kommer ikke til å være noen i politietaten som skal gjøre dette. Dette blir en parallell til det vi gjorde med Jensen-utvalget, sier Bjørnland.

– Det kan ikke stilles spørsmål ved om det er nødvendig distanse mellom de som skal evaluere, og det som skal evalueres og gjennomgås, sier Bjørnland.

– Skal være klart skille

Det har den siste tiden vært rettet oppmerksomhet om politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). I en pressemelding onsdag sa politidirektøren at direktoratet har startet en gjennomgang av politiets praksis.

− Det skal være et klart skille mellom rollen som politi og engasjement i politisk eller frivillig arbeid. Det er først når rolleskillet er eller oppfattes som utydelig at dette blir problematisk og kan føre til misforståelser, sier Bjørnland.

Norsk Narkotikapolitiforening har rundt 3.600 medlemmer, som i hovedsak består av politiansatte. Foreningen har vært kritisk til regjeringens forslag om avkriminalisering av narkotika til eget bruk.

– Tydelig skille

Direktoratet vil sørge for et tydelig skille mellom politiet og ulike frivillige foreninger hvor politiansatte er medlemmer.

− Politidirektoratet er svært opptatt av at det ikke skal oppstå uklarhet hvor frivillige foreninger oppfattes som en del av politiet. Nå tar vi en full gjennomgang for å sikre en tydeligere og mer prinsipiell bevissthet rundt dette rolleskillet, sier Bjørnland.

Den siste tiden har synliggjort at bruk av ordet «politi» i navnet på frivillige foreninger kan være uheldig. Det kan skape usikkerhet om rollen som politiets myndighetsutøver og politiansattes arbeid i frivillige foreninger, erkjenner politidirektøren.

Stanser alle utbetalinger

Direktoratet har tidligere varslet en gjennomgang av egne utbetalinger til Norsk Narkotikapolitiforening. Organisasjonen mottok 2 millioner kroner til kurs og konferanser fra Politidirektoratet mellom 2011 og 2018, har Nettavisen tidligere skrevet.

Inntil videre er utbetaling av støtte til alle frivillige politiorganisasjoner stanset.

Bjørnland sier at støtten som er gitt, er tildelt etter formelle søknader og er avgrenset til gjennomføring av faglige konferanser som har blitt vurdert som kompetansehevende for medarbeidere i politiet. De skal nå se nærmere på praksisen og på nytt vurdere grunnlaget for å gi økonomisk støtte.