Det sier Ørjan Hjortland, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund.

Tirsdag fortalte stasjonssjef Ronny Andre Øvrebotten fra Bergen sør politistasjon at politiet har hatt mindre tilstedeværelse rundt russetreffene i Hordnesskogen i år på grunn av manglende immunitet mot koronaviruset.

– Vi kan ikke eksponere våre mannskaper på disse arrangementene. De er ikke vaksinert, sier Øvrebotten til BA.

Hver gang BA har spurt Politidirektoratet om hvorfor den operative styrken i politiet ikke allerede er vaksinert, har svaret vært det samme:

«Helsemyndighetene og regjeringen har laget en strategi for hvilke grupper i befolkningen som skal vaksineres til hvilken tid. Politiet er ikke en prioritert gruppe, og vi forholder oss til den oppsatte planen».

– Deler av politiet burde bli vaksinert

Nå setter fagforeningen hos politiet foten ned.

– At mange av våre kolleger ikke er vaksinert utgjør en stor bekymring for oss, sier Hjortland.

Han forteller at politiet lenge har vært lojal mot regjeringens vaksineringsplan, men nå kan det se ut som om politistyrkene havner bakerst i vaksinekøen.

– Vi har vært enig i at helsepersonell og andre i førstelinjen skulle få vaksinen så raskt som mulig, men med regjeringens gjenåpningsplan og en endret prioritering i vaksineprogrammet, burde deler av politiet blitt vaksinert nå, sier lokallagslederen.

Les også

Covid-19 stansar ikkje politiet

Han forteller videre at brorparten av de operative politistyrkene vil havne bakerst i vaksinekøen med regjeringens siste plan.

– Dette er bekymringsfullt. Dette kan svekke beredskapsevnen vår, i tillegg til at våre medlemmer har gitt uttrykk for bekymring for sin egen sikkerhet, sier Hjortland.

Politiets hovedoppgave er å beskytte befolkningen.

– Og det har vi gjort, men det er på tide å ivareta de som går inn i situasjoner der smitten kan være hver eneste dag, sier lokallagslederen.

Har dialog med Politidirektoratet

Hjortland forteller at de har vært i dialog med Politidirektoratet i lengre tid om denne problemstillingen.

– Vi har en dialog der vi har gitt klart uttrykk for at det snart må komme en vaksineprioritering for deler av politistyrken. Det er kun snakk om noen få tusen ansatte politifolk i fremste rekke, så dette burde ikke være et enormt problem å få gjennomført, sier Hjortland.

Han viser til at det nå er god tilgang på vaksiner i Norge.

– Mange av medlemmene er bekymret for å dra med seg smitte hjem eller på jobb. Da kan i verste fall hele avdelinger bli stengt ned, sier Hjortland.

– Politiet har havnet i situasjoner der man vegrer seg for å gå inn med tanke på at patruljen ikke er vaksinert?

– Publikum skal være trygg på at politiet griper inn i situasjoner hvor det er behov, dette har vi gjort i hele tiden under pandemien og vi vil også gjøre det i morgen, sier lokallagslederen.

Driftsenhetssleder Morten Ørn i Vest politidistrikt sier at de ikke har gjort noe fremstøt lokalt for å sikre vaksiner.

– Har dere rettet henvendelser til helsemyndighetene/byrådet i Bergen og bedt om å rykke frem i vaksinekøen?

– Å forsøke å snike i vaksinekøen vil være uetisk. Vi henviser til departementet og Politidirektoratet å kommentere den nasjonale vaksinestrategien.

Mens politiledelsen sier at «det vil være uetisk å forsøke å snike i vaksinekøen» krever betjentene vaksine.

80 prosent av patruljeseksjonen i Bergen sentrum er i aldersgruppen 25 til 45 år. Det er denne gruppen som kan havne bakerst i vaksinekøen, ifølge regjeringens vaksineprogram.

13 prosent av den operative patruljen er over 45 år her i Bergen, mens syv prosent er under 25 år.

– Kan være vanskelig å ivareta smittevernhensyn

Hovedverneombud for politiet og lensmannsetaten, Audun Buseth, er enig med lokallagsleder Ørjan Hjortland.

– Vi forholder oss til hva Politidirektoratet og Helsedirektoratet gjør. Helt fra starten av pandemien har det vært snakk om politiet skulle bli en prioritert gruppe, først på testing og så på vaksinering. Spørsmålet har vært om anmodningen om prioritering har vært spesifikk nok, sier Buseth til BA.

Han mener det er forskjell på å be om at alle i politiet skal vaksineres, og det å be om at grupper i politiet skal få vaksinen.

– De arbeidstakerne vi har ansvaret for er det naturlig å anmode å prioritere de som er i ordenstjenesten. Det er de som har utfordringer på jobb når det kommer til smittevernhensyn. Vi har også folk som sitter i avhørssituasjoner med barn og sårbare grupper, der det ikke er mulig å ha maske eller verneutstyr på seg, sier hovedverneombudet.

Han hadde sett at Politidirektoratet hadde bedt helsemyndighetene om å se på grupper i politiet som burde fått vaksinen nå for å kunne gjøre jobben sin på en smittemessig tryggere måte.

– Vi er inne i en ny situasjon

Sigve Bolstad er leder for Politiets Fellesforbund (PF) i Norge. Han stiller seg også bak sin kollega i Bergen.

– Da lockdown kom 12. mars i fjor og man laget et regime for vaksinering, var vi helt enige i de prioriteringer myndighetene gjorde, som å vaksinere kritisk helsepersonell først. Nå er det gått over ett år, og mange begynner å bli vaksinert, også innenfor helsepersonell, sier Bolstad til BA.

Han mener at det er på tide å prioritere politiet for vaksinering.

– Det er nå gått en tid, det er gjort om på vaksineprioriteringer og landet er i ferd med å bli gjenåpnet. Her er politiet i front. Der folk skal løpe fra, skal politiet løpe til, og da mener vi det er på tide å prioritere politiet for vaksinering, sier lederen for PF.

Et av hovedargumentene er at politiet står i fremste linje.

– Politiet står for en livsviktig beredskap, så man har ikke råd til å få et smitteutbrudd og karantene blant dem. Da kan man risikere at man svekker beredskapen, som vi alle er enige om er veldig nødvendig, sier Sigve Bolstad.

Flere land har prioritert politiet

Visepresident i den europeiske paraplyorganisasjonen Euro Cop, Unn Alma Skatvold, forteller at flere land har prioritert politiet i vaksineringskøen.

– Dette har vært et fokusområde for Euro Cop, der vi har lagt trykk på dette hos europolitikere at politifolk må få vaksinen, sier Skatvold.

Hun forteller at land som Island var tidlig ute med å vaksinere sine politistyrker.

– De ble vaksinert tidlig etter jul. I tillegg har land som Irland, Skottland og England hatt en mellomløsning, der de har vaksinert operative politifolk med overskuddsvaksine. Politifolk i Gibraltar og Spania har også mer eller mindre vaksinert alle sine politistyrker, sier Skatvold til BA.

Hun er helt på linje med resten av sine kolleger.

– Vi har hatt fokus på å følge Folkehelseinstituttets råd, men vi ser nå med åpningen av Norge at politiet kommer til å være i kontakt med enda flere. Nå er det på tide å prioritere politiet, sier Unn Alma Skatvold, som også er nestforbundsleder i PF.

BA har sendt spørsmål til Politidirektoratet. Vi har ennå ikke fått svar på hva de mener om vaksinering av politistyrkene i forhold til gjenåpningen av Norge og regjeringens vaksineringsplan.