– Men dette er absolutt ikke en varig løsning. Parkeringsplassene skal bort når Klostergarasjen åpner, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

VARSLER KLAGE

Klostergarasjen, med tunnelinnslag noen få meter unna, skal etter planen stå ferdig til neste vår. P-plassene i Jonsvollskvartalet kan altså bli et kortvarig tilbud, men midlertidige løsninger i Bergen har ofte en forbausende overlevelsesevne.

– Nei, nei, nei. Dette varer ikke en eneste dag etter at Klostergarasjen tas i bruk, forsikrer Lisbeth Iversen.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har alt varslet at en klage vil bli vurdert. Tidligere i år har Bergen fått 23,3 millioner kroner ekstra til kollektivtiltak. Samferdselsdepartementet krever til gjengjeld tiltak mot økt bilbruk.

Nye p-plasser i Jonsvollskvartalet regnes neppe som et bilhindrende tiltak. Det gjør heller ikke en planlagt utvidelse av Klostergarasjen fra 640 til 950 plasser.

GIR DISPENSASJON

– Jeg tror ikke det blir et problem å få belønningsmidler fra staten også i fremtiden. Vi har en svært kaotisk situasjon i dette området. Mange beboere klager på dobbeltparkering, som er til hinder for utrykningskjøretøy. Vi har nå en mulighet til å gjøre noe med dette, sier byråden til BA.

Statens vegvesen er på sin side skeptisk til at p-plassene skal være til hinder for god sikt i gatekryssene rundt kvartalet, men dette er byrådsavdelingen i ferd med å finne en løsning på.

Mer alvorlige er kanskje innvendingene fra kommunens egen etat for byggesaker. P-plasser i Jonsvollskvartalet strider mot forbudet mot parkering på rivningstomter og kravet om at nye p-plasser skal under gategrunnen eller inn i egne bygg.

Byrådet mener på sin side at en trinnvis utbygging av kvartalet blir nødvendig. «Dette er særlige grunner til å gi dispensasjon fra bestemmelsene», heter det i saksutredningen.

Byrådet behandlet saken sist uke, og bystyret tar den endelige avgjørelsen i sitt første møte etter sommerferien.