Fra 1. oktober i år ble det innført fritt brukervalg mellom ni private leverandører av hjemmehjelp og kommunens eget foretak, Bergen hjemmetjenester KF. Knappe fire uker senere har bare fire av rundt 4000 mottakere av hjemmehjelp krevd å få bytte fra kommunens tilbud til et privat selskap. I samme periode har 51 nye brukere valgt et privat selskap, men disse brukerne har ikke erfaring med kommunens tilbud på området.

FORNØYD BYRÅD

- Dette er i tråd med det vi antok ville skje ved innføring av fritt brukervalg. Vi regnet med at de private i første omgang ville appellere til nye brukere, sier byråd for helse og omsorg, Trude Drevland.

- Hva synes du om at bare én promille av dem som mottar kommunal hjemmehjelp ønsker å bytte til en privat leverandør?

- Det synes jeg er fabelaktig! Det er kjempeflott for det kommunale foretaket at så mange fortsatt ønsker å motta tjenestene fra kommunen.

- Hva er da hensikten med å konkurranseutsette hjemmetjenestene?

- Det er også et valg å beholde den man er fornøyd med, samtidig som det er viktig å ha frihet til å kunne velge bort den tjenesten man ikke er fornøyd med. Men det vil glede meg stort dersom de fleste ikke velger bort den kommunale hjemmehjelpen, sier Drevland til BA.

FORNØYDE BRUKERE

Byråden mener at en så langt har lyktes over all forventning, etter en periode med mye turbulens rundt konkurranseutsettingen av tjenesten.

I dag inviterer Bergen hjemmetjenester KF til Hjemmehjelperens dag. Dette skal være et tilbakevendende arrangement, og i dag presenteres blant annet resultatene fra en større undersøkelse blant brukerne av foretakets tjenester. Etter det BA kjenner til, viser undersøkelsen at brorparten av brukerne er fornøyd med tilbudet. Drevland ville i går ikke kommentere resultatet. Hun skal heller ikke delta på dagens arrangement.

- Jeg vil la foretaket selv få beholde det som måtte komme av både ære og skam, sier en hemmelighetsfull byråd.