Elisabeth Dale Larsen (22) får ikke jobbe.

På tross av at hun har gjort ferdig videregående innen restaurant- og matfag har hun ventet et år på å få tilbud om vernet tilrettelagt arbeid, en såkalt VTA-plass.

Skammelig

I stedet går hun hjemme uten noe å fylle dagene med.

– Jeg blir trist og lei meg når jeg ikke har noe å gjøre, sa Elisabeth til BA.

I reportasjen rettet tidligere NHH-professor, Victor Norman, kraftig kritikk mot Nav.

– Dette er så skammelig og en fortvilet skandale! Jeg blir så sint, sa Victor Norman.

Han mener at Nav ikke gjør nok for å skaffe vernet tilrettelagt arbeid (VTA).

Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland, svarte med å rette indirekte kritikk mot kommunen.

– Vi jobber for at flere arbeidsgivere, som for eksempel Bergen kommune, bør se på egne muligheter til å opprette ordinære tiltaksplasser for de det gjelder, skrev Bogsnes i epost til BA.

70 for mange

Finansbyråd Dag Idar Ulstein (KrF) støtter synet til Victor Norman når det gjelder å opprette flere VTA-plasser.

– Ikke bare vil det bety mye for den det gjelder å komme seg ut i arbeid. Det er også svært god samfunnsøkonomi.

– Hva vil kommunen gjøre?

– Vi har hatt tette møter både med Nav og næringsrådet. I kommunens innkjøpsstrategi, som vi nylig vedtok, innfører vi skjermet anbud for såkalte vekstbedrifter, og vi ser aktivt etter hva slags tjenester de vernede bedriftene kan tilby. Jeg snakker også gjerne opp det arbeidet Nav gjør med dette lokalt. Problemet er at ikke departementet later til å forstå hvor viktig dette er, sier Ulstein.

Han viser til at to toppolitikere fra KrF har besøkt TV Bra, som avdekket historien om Elisabeth, og etter dette jobbet frem en økning på flere hundre VTA-plasser i regjeringens budsjett.

– Men det står fortsatt rundt 70 på venteliste til vekstbedrifter i Bergen. Det er 70 for mange. Jeg lover at vi skal arbeide for at dette tallet blir lavere, sier Ulstein.