Klarsignal til nytt høyskolebygg

Onsdag starter skoleåret ved Høgskolen i Bergen. Høyskoledirektøren Audun Rivedal kan da fortelle studentene at HiB kan bli samlet på Kronstad om fem år. I dag er høyskolebygget for lite. Departementet er nå positive til å bygge et tilleggsbygg nord for høyskolebygget.

Onsdag starter skoleåret ved Høgskolen i Bergen. Høyskoledirektøren Audun Rivedal kan da fortelle studentene at HiB kan bli samlet på Kronstad om fem år. I dag er høyskolebygget for lite. Departementet er nå positive til å bygge et tilleggsbygg nord for høyskolebygget. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Et nytt tilleggsbygg kan stå klart i løpet av fem år. Kanskje før, sier høyskoledirektør ved HiB, Audun Rivedal.

DEL

Etter å ha ventet i 20 år fikk først Høgskolen i Bergen nye lokaler på Kronstad i fjor. Problemet var at det nye høyskolebygget ble for lite.

Rektor Ole Gunnar Søgnen prøvde å advare departementet.

Leier for 20 millioner

HiB ba kunnskapsdepartementet flere ganger om penger til å bygge et tilleggsbygg nord på den samme tomten slik at alle studentene skulle få plass, men til ingen nytte.

Drømmen om å samle hele høyskolen på Kronstad ble knust. HiB må fremdeles leie plass til rundt tusen studenter i Møllendalsveien, og staten må ut med 20 millioner ekstra i leieinntekter.

Nå ser det imidlertid ut til at departementet har kommet på bedre tanker. I mai sendte HiB, i samarbeid med Statsbygg, på ny en søknad til departementet med skisse over et tilleggsbygg like nord for den nye høyskolebygget.

Raskere behandling av byggesaker

I svarbrevet erkjente departementet at en ti års planleggingsperiode for nybygget, kan ha gitt løsninger som ikke er optimale. De er også positive til HIBs forslag om et nytt bygg.

– Vanligvis får man finansiert et høyskolebygg via statsbudsjettet. Men i tillegg finnes det en annen ordning som gir oss mulighet til å bygge et tilleggsbygg på tomten, forutsatt at HiB garanterer at de vil dekke husleien i et slikt bygg. Det er denne muligheten vi vil benytte oss av, sier Rivedal.

Kurantordningen som høyskoledirektøren viser til, er en ordning som gir raskere behandling av byggesaker i de tilfeller virksomheten som skal leie av Statsbygg, kan dekke husleien innenfor sine eksisterende rammer.

Les også: Trond Mohn gir millioner til HiB

12 000 kvadrat

– Vi har allerede satt ned en arbeidsgruppe som er i gang med planarbeidet, sier Rivedal.

Målet er å bygge et nytt bygg på knapt 12 000 kvadratmeter som kan huse både studenter og ansatte som i dag er lokalisert i Møllendalsveien. Dagens høyskolebygg er på 51.000 kvadratmeter.

– Når bygget er ferdig prosjektert, vil kostnadsspørsmålet komme opp igjen. Slik jeg ser det i dag vil høyskolen klare å garantere for husleie innenfor våre rammer, sier Rivedal optimistisk.

Han viser til at det vil billigere og forholdsvis enklere å sette opp et bygg på Campus Kronstad, dyre spesialrom og laboratorier er allerede dekket inn i eksisterende nybygg .

– Tomten er allerede ferdig regulert. Vår ambisjon er at et nytt bygg skal stå ferdig innen fem år, kanskje før. Men vi vet nok ikke helt sikkert før til neste år hvor dyrt det blir og når man kan sette første spadetak i jorden, påpeker Rivedal.

Artikkeltags