Helsevernenheten i Bergen kommune har systematisk gått gjennom data fra dagene med datokjøring. Tiltaket har hatt effekt, slår de fast.

I rapporten står det at tre av fire målestasjoner (Danmarks plass, Loddefjord og Rådhuset) for luftkvalitet registrerte en reduksjon av luftforurensning onsdag 6. januar sammenlignet med dagen før. 6. januar var den første dagen med datokjøring i 2016.

Videre kan man se at nivåene av luftforurensingen øker igjen på de to påfølgende dagene. Da var det også innført datokjøring.

Konklusjonen er likevel at tiltaket har hatt en effekt på luftforurensingen. De kan imidlertid ikke si noe om hvor stor effekt det er snakk om.

Klimabyråd Julie Andersland (V) har sett på rapporten fra Helsevernenheten i Bergen kommune.

– Jeg er glad for at den foreløpige rapporten viser at datokjøring har redusert luftforurensningen noe. Forurensningen gikk ned da datokjøringen ble innført, og hadde vi ikke hatt dette, hadde forurensningen trolig steget høyere enn den gjorde utover i perioden. Det var helt klart et nødvendig grep, og også det eneste som får merkbar effekt, skriver hun i en e-post til BA.

Håper på lavutslippsoner

En sammenligning av bompasseringer over 13 stasjoner i Bergen viser en reduksjon av antall kjøretøy på mellom 19.000 og 20.000 kjøretøy per dag etter innføring av datokjøring i Bergen i 2016.

– Så må det også sies at datokjøring ikke er et godt virkemiddel. Vi kunne fått samme eller bedre effekt av for eksempel lavutslippssoner, uten å ramme så vilkårlig som datokjøring gjør, sier hun.

Det er foreløpig ikke lovhjemmel for å etablere lavutslippssoner i Norge.

– Datokjøring virker, men ikke godt nok. Derfor jobber byrådet med å få på plass nye regler, slik at vi for eksempel kan bruke lavutslippssoner eller justere bompengene på dager med dårlig luft.