Det var etter kommunevalget i 2007 at byrådsleder Monica Mæland (H) bestemte at det kunne være nyttig med medietrening for de nye byrådene. De fikk den kjente medierådgiveren Jarle Aabø i Aabø & Co på besøk.

FELLESSKAPET: Aabø forklarer at pris og innholdet i tjenesten var avtalt på forhånd. Regningen ble betalt i 2008, og kom slik med på kommunens konsulentutgifter for dette året.

– Synes du det er ok at fellesskapet betaler for at folkevalgte får slike tjenester?

– Hvordan norske kommuner og staten håndterer dette, får de svare på selv. Så lenge det er åpenhet og ryddighet rundt dette, er det greit for oss. Premisset er at alt skal være forutsigbart og gjennomsiktig.

Aabø forklarer at han alltid svarer på spørsmål om oppdrag de gjør for det offentlige.

– Men ikke ellers. Folk bør forlange større åpenhet i forvaltningen, det er et sunt demokratisk prinsipp.

– Er slike oppdrag som du hadde for byrådet vanlig?

– Det går rett inn i vår kjernevirksomhet. Vi jobber for riks- og lokalpolitikere, og vi synes det er veldig utfordrende og veldig interessant.

– UTFORDRENDE: Han beskriver oppgaven som en utfordrende jobb i klassisk informasjonsrådgivning.

– Det handlet om å hjelpe kommunen på ulike nivåer til å forstå BA, BT og andre norske medier bedre.

– Hvem deltok?

– Byrådet, og det var når det var tre partier i byrådet; Høyre, Frp og KrF.

– Hva foregår i slike sesjoner?

– Det handler om at norske medier er den fjerde statsmakt, og ergo har en stor innflytelse på det norske samfunn. Det er veldig positivt. At man da skaffer seg kunnskap om hvordan denne makten er skrudd sammen og jobber, er til fordel for de som ikke er en del av denne makten. Jeg har jobbet 20 år som journalist, jeg har forelest over emnet på BI, og jeg deler mine erfaringer.

– Fikk byrådet god hjelp?

– Det må du spørre dem om!

Dette var altså da Frp, KrF og Høyre hadde dannet byråd. Hver av de syv byrådene hadde sin egen fulltidsansatte rådgiver. I tillegg har kommunen sin egen informasjonssjef som igjen har en stab på syv informasjonsrådgivere. Kommunen har også en egen informasjons- og mediestrategi.

IKKE DEL: Men Aabøs arbeid for byrådet var ikke et ledd i kommunens informasjonsstrategi. Det bekrefter informasjonssjef Robert Rastad. Arbeidet ble heller ikke bestilt av ham.

– Vi jobber for kommunen, vi spisser ikke politiske budskap.

– Hva tenker du om at regningen for arbeidet til Aabø da tilfalt kommunen?

– Jeg synes ikke det er et problem. Jeg hadde selv et lite møte med Jarle Aabø, og jeg synes arbeidet hans var nyttig. Det var et ferskt blikk utenfra på hvordan kommunen og politikere fremstår. Jeg synes vi ofte kunne være flinkere til å hente inn folk utenfra.