SI MENINGEN DIN UNDER SAKEN!

Partalls- og oddetallskjøring blir innført for kjøring innenfor den ytre bompengeringen i Bergen fra i morgen av. Slutter registreringsnummeret på bilen din på oddetall har du kun lov til å kjøre på datoer med oddetall.

DRAMATISK TILTAK: Kommunen, fylket og Vegdirektoratet holder nå på å utarbeide lovgrunnlaget for et slikt dramatisk tiltak.

– Målet er å halvere biltrafikken fra privatbilene, sier byrådsleder Monica Mæland.

  • Nyheter

Hun sier videre at hun er klar over at dette er et svært dramatisk tiltak. Tiltaket vil vare til over helgen. Det skal opp til evaluering først på mandag.

Det gjelder alle privatbiler, enten de har norske eller utenlandske skilter. Alle tunge kjøretøy blir anmodet om å kjøre utenom Bergen sentrum.

4200 I BOT: Stasjonssjef Rune Solbakken ved Sentrum politistasjon sier at dersom odde- og partallskjøringen håndheves med et forbudsskilt, vil bøtene ligge på 4200 kroner.

– Vi skal bidra til at dette håndheves, sier Solbakken på spørsmål om de vil ha ekstra mannskap på veiene for å sjekke om folk gjør som byrådet har bestemt.

– Tiltakene som ble innført fra mandag iser for liten effekt. Luftmålingene viser fortsatt alarmerende høy forurensing, og mer drastiske tiltak må derfor settes i verk. De endrete værforholdene torsdag er ikke tilstrekkelige til å redusere forurensingen i de mest belastede områdene, sier byrådsleder Monica Mæland.

  • Det blir altså forbud mot kjøring fra og med natt til fredag innenfor ytre bompengeringen (unntak av Straume bro) i basert på par- og oddetallskjøring.
  • Byrådet halverer kapasiteten i Klostergarasjen og Bygarasjen, Akvariet, Solheimsgaten og flere private anlegg og oppfordrer andre eiere av private parkeringsanlegg i Bergen sentrum og på Danmarksplass til å gjøre det samme.
  • De innfører sambruksfelt fra nord Hesthaugen til Øyjorden. Fartsgrensen reduseres fra 80 til 60 km/t på denne strekningen.

– Det er fortsatt god kapasitet på gratisbussene som kjører direkte fra kjøpesentrene til Bergen sentrum. Flere busser er satt i beredskap om kapasiteten blir for dårlig, sier Mæland.

I tillegg til å informere gjennom pressen, skal kommunen sende SMS til alle innbyggerne i Bergen om dette partalls- og oddetallstiltaket.