Planen er å legge ned Bossnett, fjernvarmerør og skifte vann- og avløpsrør.

Ifølge «Graveklubben», en sammenslåing av BKK, BiR og vann- og avløpsetaten, blir det graving døgnet rundt syv dager i uken. Arbeidet skal være avsluttet før kommunen starte byggingen av den nye mathallen på Torget.

I en byrådssak fra Lisbeth Iversen heter det seg at en slik rask gjennomføring vil være en stor fordel for både publikum, næringslivet i området og bysamfunnet som helhet.

Det som helt sikkert kommer til å vekke skarpe reaksjoner er at under første del av gravearbeidet skal arealet på Blomstertorget brukes til riggområde.

Altså blir dette området stengt når Torget vanligvis er på det travleste. Planen er å flytte blomsterhandlere litt lenger ned på Torget.

Den temmelig trafikkerte Strandkaien stenges fra 31. mai 2010. Statens vegvesen foreslår å legge om trafikken til Strandgaten og Chr. Michelsens gate.

BA vet at det lenge var planer om å grave ned infrastrukturen samtidig som kommunen bygget Torghallen. Men da ville området vært stengt for all ferdsel i et år, og press fra «Graveklubben» forhindret dette utfallet.

– Ved å gjennomføre arbeidet i sommer er det mulig å gjøre dette på atskillig kortere tid enn om arbeidet skulle ha foregått parallelt med byggingen av Torghallen, skriver de i en pressemelding.

Når graveklubben er ferdig med det grøvste av sine arbeider skal kommunen altså starte byggingen av ny mathall. Denne planlegges å være ferdig i september 2011. Med andre ord er ikke området klart for fri ferdsel før den tid.