Et nytt parti utgått av RV og AKP går ikke inn for væpnet revolusjon, lover Torstein Dahle.

Bergenseren ble i helgen innstilt som leder i det nye partiet som stiftes den 11. mars. Partiet, som ennå ikke har fått et navn, blir en sammenslåing av RV, AKP og Rød Ungdom.

RVs og Rød Ungdoms landsstyrer og AKPs sentralstyre var samlet i helgen for å bli enige om et prinsipprogram.

Og enige ble de, forteller Torstein Dahle.

KOMMUNISME
Det første utkastet til prinsipprogram vakte svært sterke reaksjoner, ikke minst i Bergen RV.

Flere av kandidatene på den foreslåtte bystyrelisten truet med å trekke seg, fordi sporene etter AKP-erne var i overkant tydelige.

Definisjonen av et kommunistisk parti som åpnet for væpnet revolusjon var for drøy kost for mange, blant andre Stine Akre og Tor Sundby.

- Det er og skal være mange sterke meninger i RV, sier Torstein Dahle til BA.

- Målet om det klasseløse samfunn, kommunismen, står fast, om enn ikke i den første setningen. Men denne formuleringen bruker vi jo også i RVs eksisterende program.

- Hva med behovet for en væpnet revolusjon i Norge?

– Det er tatt ut av programmet som nå foreslås, forteller en tydelig lettet Dahle.

Han venter nå at tendensene til opprør i Bergen RV og andre steder legger seg.

- Programutkastet som sendes ut til de tre organisasjonene, er langt bedre enn det første forslaget.

Nær 70 personer var samlet i helgen.

Det var store fellesmøter før de tre organisasjonene hver for seg vedtok å stille seg bak utkastet.