Motstanderne av bybanen trykket ham til sitt bryst, mens tilhengerne møtte Gaia-sjef Arne Buanes sitt forslag om en gigantbuss en nedkjølt skulder. Men konsernsjefen i Gaia Trafikk jobber videre med prosjektet.

GJENNOMGANG

Nå har Gaia Trafikk bedt to uavhengige forskningsinstitusjoner om å gå gjennom og kvalitetssikre forslaget om en metrobuss. Transportøkonomisk institutt og Norsk institutt for by- og regionforskning har fått jobben.

– Dette betaler vi for av egen lomme, sier konsernsjef Arne Buanes til BA.

Metrobussen er en 25 meter lang buss som Gaia Trafikk foreslår kan settes inn i rute langs en bybanetrasé. Bussen er syv meter lengre enn dagens trolleybusser og har plass til 150 passasjerer.

Gaia har beregnet at den vil være 22 millioner kroner billigere i drift mellom Nesttun og Sentrum enn en bybane med samme frekvens. Bussen vil ha plass til 30 prosent færre passasjerer enn bybanen. Ifølge den siste rapporten om bybanen fra Transportøkonomisk institutt, mener de at Bergen kommune har satt passasjergrunnlaget for bybanen 30 prosent for høyt.

– Vi mente selv at vi hadde gjort et grunnleggende fornuftig arbeid rundt metrobussen vår. Men vi blir møtt med spørsmål om fagligheten bak dette. Derfor har vi funnet ut at disse to instituttene nå får gå gjennom det arbeidet vi har gjort med metrobussen, sier Arne Buanes til BA.

BILLIGERE ENN BANE

Blant annet har bybanekontoret til kommunen uttalt at Gaia-alternativet vil gi dårligere kollektivtilbud enn i dag og en kapasitet som ikke vil ta hånd om etterspørselen.

– Nå skal vi få testet våre synspunkter hos utenforstående eksperter. Og det er i alle fall en ting vi har greie på: Det er vi som vet hvor mange passasjerer som reiser med buss i Bergen, sier Arne Buanes.

Han forteller at Gaia selvsagt ikke er uenig i at det blir satset på fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten.

– Det vi er uenig i er hvordan dette kan drives billigst mulig. Jeg synes ikke bybanekontoret skal fremstille det som om det er billigere å kjøre bybane enn buss, mener bussdirektøren.

Han slår fast at det er én ting han ikke kan kvalitetssikre:

– Det er valgene politikerne gjør. De er i sin fulle rett og frihet til å gjøre og mene det de mener er rett, sier Arne Buanes.