Vil gjøre det ulovlig å utestenge private aktører

Artikkelen er over 1 år gammel

Det nye byrådet vil utestenge private kommersielle aktører fra å drive byens sykehjem. – Nytt lovverk vil gjøre dette ulovlig, sier Anette Strand (H).

DEL

I onsdagens bystyre tok hun opp saken.

– Byrådet har varslet en rekommersialisering av byens sykehjem. Samtidig ønsker de ideelle aktører velkommen. Dagens lovverk gjør det mulig å behandle de ulike aktørene forskjellig i anbudsrunder. Et nytt EU-direktiv vil endre dette, påpeker Strand.

I løpet av 2016 trer EUs anskaffelsesdirektiv i kraft i Norge. Direktivet betyr nye regler for anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

LES MER: Kommunen skal bruke mindre tid på syke og eldre 

Bør ikke diskrimineres


– Skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester vil da oppheves, slik at både helsetjenester, utdanningstjenester, kulturelle og religiøse tjenester omfattes av regelverket. De nye reglene vil også kunne tolkes til å forby det offentlige å sette i gang anbudsrunder der kun ideelle organisasjoner kan delta, påpeker Strand.

Hun undrer seg over at byrådet likevel skriver i sin nye plattform at ingen helse- og omsorgstjenester skal privatiseres, foruten gjennom ideell virksomhet.

– Dersom lovverket tilsier at en anbudsrunde med kun ideelle aktører vil være lovstridig fra 2016 bør det nye byrådet se på andre løsninger, mener Strand.

Vurdert juridisk

Tidligere helsebyråd Hilde Onarheim (H) støtter sin partikollega.

Hun viser til at professor Fredrik Sejersted ved Universitetet har gjennomført en rettslig vurdering av konsekvensene for regjeringen.

– Han konkluderer med at unntaket for ideelle organisasjoner til å foreta kjøp av helse- og sosialtjenester ikke kan videreføres etter innføringen av nytt anskaffelsesdirektiv fra EU, påpeker hun.

Hilde Onarheim(H) og Martin Smith-Sivertsen (H) mener byrådet bør vente med å endre anbudspraksis.

Hilde Onarheim(H) og Martin Smith-Sivertsen (H) mener byrådet bør vente med å endre anbudspraksis. Foto:

Høyre vil at byrådet ikke skal endre anbudspraksis for kjøp av helse- og omsorgstjenester før den rettslige situasjonen er avklart. Forslaget fikk ikke flertall i bystyret.

– Uproblematisk

Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) ser ikke det nye direktivet som et problem.

– Juristene er uenige om hvordan man skal tolke det nye direktivet. Foreløpig har vi anledning til å behandle ulike aktører forskjellig i ulike anbudsrunder. Men endres reglene, skal vi selvfølgelig forholde oss til det, sier Ljosland.

I sin vurdering påpeker Sejersted at det fortsatt vil være et visst handlingsrom for å ivareta hensynet til de ideelle aktørene ved offentlige innkjøp.

Han peker særlig på at de nye EU-reglene for kjøp av helse- og sosialtjenester er mer fleksible enn de generelle. Det bør derfor være mulig å utforme norske regler for kjøp av slike tjenester slik at eksisterende ideelle organisasjoner med god erfaring og kompetanse bør kunne stå sterkt i fremtidige konkurranser.

Artikkeltags