I går la partileder Siv Jensen frem forslag i Stortinget om at regjeringen snarest bør iverksette tiltak for de kvinnedominerte lavlønnsyrkene i offentlig sektor.

«Et godt lønnsnivå og en positiv lønnsutvikling vil bidra til å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere og styrke tjenestenes kvalitet», står det i forslaget fra Jensen.

NEI: Dagen før, på onsdagens møte i bystyrets finanskomite, fikk de lokale folkevalgte Frp-politikere muligheten til å støtte opp om forslaget.

SV og Ap la nemlig frem forslag til et vedtak som blant annet sa følgende:

«Bystyret ber byrådet utarbeide og legge frem egen sak om likelønnsstrategi for Bergen kommune».

Dette forslaget ble felt av byrådspartiene KrF og Høyre, med støtte fra Frp. Det reagerer Gina Barstad (SV) på.

– Jeg er veldig skuffet over dem. Med Frp sine stemmer ville dette gått gjennom, men i stedet blokkerer de vedtaket.

– Selv mener jeg dette viser at Frp bløffer når de prøver å få folk til å tro at de er for likelønn, sier hun til BA.

DELTID: Likelønn er en av kampsakene til 2.-kandidaten på Hordaland SVs stortingsliste. Norge er på 16. plass i Europa når det gjelder likelønn mellom kvinner og menn, og i Bergen er det spesielt ille, mener hun.

– 60 prosent av alle kvinner som er sysselsatt i kommunen jobber deltid. Det er en av de viktigste årsakene til at de tjener mindre enn menn, sier hun.

Frp-leder Jensen fremmet i går forslag om å sette i gang tiltak for å redusert antall deltidsstillinger. Det samme gjorde SV onsdag, men også her stemte Frp i Bergen ned forslaget.

– I komiteen var de helt tause, selv om jeg oppfordret dem direkte, sier Barstad, som ikke har særlig tro på Jensens og Frps engasjement for likelønnskampen.

– Jensen legger dette frem som et forslag til årets lønnsoppgjør, og det er det for sent å gjøre noe med.

– Jeg håper hun kommer med lignende forslag siden også, når det er mulig å vedta dem.