Det blir eventuelt ikke første gangen. Etter å ha lest forslaget om byluftmerke på biler, altså at bare biler med nullutslipp eller lavutslipp skal kunne kjøre i sentrumskjernen på dager med dårlig luft, tok Venstre dette opp i bystyret.

  • Politikk

FLERE FORSLAG

Byluftlisten ønsker nå å utfordre bystyrepartiene med en rekke forslag til tiltak de mener vil forbedre luften i Bergen:

  • Innføre byttetorg for barnehageplasser, og gjøre opptaksordningen mer fleksibel.
  • Opprette en egen avdeling for luftkriseberedskap og sette av midler i budsjettet til luftmålere i alle bydeler.
  • Innføre reguleringer på hva som kan brennes, og kreve at gamle vedovner tas ut av drift ved eierskifte.
  • Forby de mest forurensende skipeen å legge til i indre havn, og differensiere havneavgiftene etter NOx-utslippet.

–Dette er noen av våre forslag til «utålmodige» tiltak som ikke krever mye, men som kan hjelpe til med å unngå nye giftlokk-episoder allerede fra førstkommende vinter:, sier Endre Tvinnereim i Byluftlisten til BA.

AVVISER IKKE

Selv om ikke kommunen styrer havneavgiftene mener han politikerne bør legge mer press på havnevesenet for å kontrollere dette.

Anders Skoglund i Venstre er ikke avvisende til forslagene Byluftlisten kommer med.

–Vi har tatt opp ting de har foreslått før, og gjør det gjerne igjen. Mye av dette er jo ting vi i andre sammenhenger har foreslått selv.

Skoglund synes det er bra flere engasjerer seg for luftkvaliteten i Bergen.

–Men vi mener jo at vi selv dekker inn mye av det de står for. I mange tiltak går vi lenger enn dem også. Det er bra med Byluftlisten, men de kunne jo mobilisert for de partiene i bystyret som allerede har engasjert seg for dette temaet, sier Skoglund.