I dag kom byrådets sak om graffiti og gatekunst i Bergen. Den består av en utredning og en handlingsplan for graffiti i Bergen i årene 2011-2015.

Det er tre hovedmomenter byrådet vil fokusere på dersom denne planen går gjennom i bystyret:

  • Økt synlighet av graffiti som estetiske uttrykk, både på profesjonelt- og amatørnivå.
  • Kompetanseheving, økt internasjonalt samarbeid og styrking av lokale nettverk
  • Ivaretakelse av estetiske hensyn i arbeidet med å fjerne uønsket graffiti og tilrettelegging for en god dialog mellom kommune og graffitimiljø.

FLERE VEGGER

I planen legger også byrådet opp til at det skal komme flere lovlige graffitivegger slik som den ved Sentralbadet. Disse skal fortrinnsvis komme i bydelene. I planen kan man lese av:

I løpet av planperioden stilles minst en lavterskel, selvstyrt lovlig vegg i hver bydel til disposisjon. Dette kan være midlertidige prosjektvegger, eller permanente vegger. Veggene åpnes suksessivt, for å ivareta eksklusivitet. Lokalisering bør være i tilknytning til kommunalt finansierte eller kommunalt eide ungdomshus og kulturarenaer i tilknytning Fysak allaktivitetshus, og Fyllingsdalen idrettshall. Alle lovlige vegger skal ha et skilt eller merke som viser at veggen er godkjent for graffiti.

Også i sentrum skal det komme flere vegger. Her skal det nemlig tilrettelegges vegger for "kuraterte visninger av internasjonalt format, for å ivareta de viderekommende utøverne". Disse veggene ser byrådet for seg skal ha to utstillinger i året. De nevner også Bergen Kunstmuseum som mulig samarbeidspartner. På Lysverket ser de for seg en utstillingsvegg.

I løpet av planperioden som går fra 2011 til 2015 foreslår politikerne også å gjøre tilgjengelig minst to underganger eller gangtunneler til ikke-kommersielt graffiti- og gatekunstgalleri.

PRIS TIL BESTE UTØVER

Formålet med denne planen er også å øke fokuset på utøverne av graffiti. Derfor vil byrådet opprette en årlig pris for dem som har utmerket seg innenfor utrrykkene graffiti og gatekunst.

Prisen baseres på innsendte bilder, og et utvalg av disse presenteres også i en visningskatalog som dokumenterer «det beste fra Bergen», skriver byrådet i planforslaget.