Mens du leser dette graves det hull på hull hele 86 steder i Bergen. Og det er i tillegg til bybanegravingen!

MER, MER, MER: Kommunens egen gravekalender blir stadig fetere; per i dag er det hele 70 gravearbeider som pågår i regi av kommunen i Bergen.

Det er ti flere enn for en uke siden, kalenderen blir oppdatert hver uke. Noen prosjekt blir ferdige, og enda flere kommer til.

Samtidig melder Statens vegvesen om 16 graveprosjekt på riks- og fylkesveiene i Bergen kommune.

I sentrum skal kommunen, BKK og BIR skal legge rør og kabler for fjernvarme, bossug, vann, avløp og strøm.

– Dessuten har vi enormt mye gravearbeid som ikke har med fjernvarme, bossug og bybanen å gjøre også, sier Atle Kleppe, driftssjef for samferdselsetaten i kommunen.

SMERTEFULLT: Bilister og transportører har måttet venne seg til stadig nye stengninger av gater og veier, og nye omkjøringer.

– Vi pusser opp Bergen for fullt, og dette vil naturlig nok være smertefullt før det blir bedre, sier Iversen.

Hun innrømmer at det spesielt stor pågang denne høsten.

– Egentlig er det et luksusproblem at det bygges så mye at det byr på logistikkproblemer. Det betyr at optimismen råder, mener hun.

Hun påpeker at gravekalenderen til kommunen er et viktig verktøy for å koordinere.

– Det er også prosjekter vi holder igjen, men det er også viktig at de som har fått tillatelse får komme i gang, sier Iversen.

SENTRUMSHULL: Bare i sentrum av byen graves det over 20 steder. Og mer skal det bli.

– Helt i sentrumskjernen graves det foreløpig bare Kaigaten, men i vår skal vi blant annet ta for oss Grønnegaten og strekningen mellom Florida og fylkeskommunebygget, sier Rune Jenssen, informasjonsansvarlig ved Bybanekontoret.

Akkurat nå er det bare noen hundre meter av den 9,8 kilometer lange bybanetraseen som det ikke blir gravd på. Høsten 2009 skal bybanegravingen i sentrum være ferdig, i mellomtiden er planen å ha kommet langt andre steder.

Det har blitt hevdet at resten av byens gravearbeider burde vært holdt tilbake mens bybanearbeidet pågikk.

– Å vente til 2010 hadde vært helt utenkelig både økonomisk og for bedriftene som ønsker å bygge, sier Lisbeth Iversen.