Det forteller byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) og helsebyråd Vigdis Gåskjenn (KrF) til BA.

De nye heldøgnsplassene tilsvarer et helt nytt sykehjem.

Øker

– Bergen har vært på etterskudd i eldreomsorgen. Vi trenger nye sykehjemsplasser og såkalte omsorgspluss-plasser, sier Schjelderup.

Omsorgspluss-boliger er kommunale utleieboliger, og beboeren betaler husleie og tilbys døgnbemannet omsorg.

Nå skal antallet økes, samtidig som det som kjent bygges tre nye sykehjem i byen, i tillegg til utvidelser på eksisterende sykehjem.

Søker i markedet

Den nye pakken med 90 heldøgnsplasser består av følgende:

* Johanneshjemmet blir ikke lagt ned, men skal bygges om til 40 omsorg pluss-boliger.

* Det er i tillegg lagt inn midler til økt legedekning i omsorgpluss-boligene.

* Hordnestunet avvikles ikke, men er aktuelt som sykehjem for 20 brukere med rusrelaterte utfordringer.

* Avviklingen av ni dobbeltrom på Domkirkehjemmet utsettes.

* Det pågår søk i markedet for raskt å etablere mellom 20 og 30 sykehjemsplasser i leide lokaler.

Opprettholder

– Dette innebærer en styrking av eldreomsorgen både når det gjelder kvalitet og kvantitet, sier Vigdis Gåskjenn og Harald Schjelderup.

– For et halvt år siden så det ikke ut som om vi skulle klare dette så raskt, men vi har jobbet intensivt og er veldig fornøyde med at vi klarer dette ekstra løftet nå, sier Gåskjenn.

Hun har målsettingen klar:

– Jeg vil gjøre det klinkende klart at alle som trenger sykehjemsplass eller døgnbasert omsorg skal få det, sier helsebyråden.

Stram økonomi

– Men vi er også opptatt av innhold, supplerer Schjelderup.

– Vi vil gi et innholdsrikt og verdig liv til dem som mottar disse tilbudene. Vi skal ha flere ansatte på korttidsplassene og styrke både antall aktivitetskoordinatorer og ergo- og fysioterapi, sier han.

Byrådslederen legger til at de helst ville bruke enda mere penger på eldreomsorgen.

– Økonomien er stram, og det er barn og eldre vi satser absolutt mest på i budsjettet. To av tre kroner vi bruker går til disse gruppene, sier Harald Schjelderup.

300 nye plasser

Han legger til at byrådet også vil gjøre noe med de mange deltidsstillingene innenfor eldreomsorgen.

– 60 prosent av de ansatte i kommunal pleie og omsorg jobber deltid. Noen vil gjerne arbeide deltid på grunn av små barn, sykeforeldre eller at man har passert de 60, og det må vi tilrettelegge for. Men heltidsjobber må være hovedregelen, sier Schjelderup.

De 90 nye plassene skal komme på plass i løpet av de neste to årene, og innen 2023 er det byrådets målsetting å få på plass 300 netto nye heldøgns omsorgsplasser for eldre.

Bra, men ikke nok

Leder i eldrerådet i Bergen, Inger Johanne Knudsen, synes det er gledelig at det nå blir bygget ut flere omsorgsplasser.

– Dette er bra, men ikke nok. Det viser ventelistene, sier hun.

Knudsen visste ikke om de nye plassene før BA gjorde henne oppmerksom på det i går.

– Dette er selvsagt svært gledelig, men jeg regner med at det bare er en begynnelse, sier Knudsen.

Eldre-krav

Eldrerådet har laget en liste med krav før budsjettbehandlingen onsdag:

* Ingen institusjonsplasser kan legges ned før det er balanse mellom behov og tilbud.

* Bygg paviljongsykehjem med minimum 100 plasser frem til nye sykehjem er på plass.

* Fortgang i byggingen av Midtbygda sykehjem.

* B-sykehuset på Laksevåg må klargjøres til sykehjem.