Konen til Øyvind Halleraker, Høyres samferdselspolitiske talsmann, har bygget opp en større bompengebedrift.

Via Futura heter selskapet til Ingrid Urheim Halleraker. I styret sitter også Høyres femtekandidat på stortingslisten Sigurd Hille.

REKLAMERTE MED STORTINGSMANNEN

Nylig vant Urheim Hallerakers firma anbudet om å drive og lede Arnatunnelen AS, et selskap heleid av Bergen kommune.

Her skal de ha den daglige ledelsen, føre regnskap og være forretningsfører for selskapet.

– Men de skal også bestille inn og bidra med analyser og arbeide prosjektet frem, sier styreleder og leder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

Hun forklarer at kompetanse var avgjørende for at Via Futura vant anbudet. På spørsmål om hvilken kompetanse det dreier seg om, svarer Warncke:

– Det står i anbudsdokumentene at Øyvind Hallerakers kompetanse og erfaring vil kunne nyttes i selskapet.

– Er det ryddig at en stortingsrepresentant jobber med et veiprosjekt for et AS?

– Det må han nesten svare for selv. Vi ser at hans kompetanse og tilknytning til selskapet er nyttig for selskapets formål, svarer Warncke.

HØYRE DOMINERER

I lørdagens papir-BA kunne du lese om alle vervene og styrehonorarene som deles ut til lokalpolitikere i Hordaland. Ingen andre fylker har så mange bompengeselskaper som oss. Av landets oppunder 60 selskaper har Hordaland 13.

Partiet Høyre har stukket av med litt over halvparten av de totalt 58 vervene i AS-ene, og nesten alle ledervervene. Øyvind Hallerakers bror, Svein Kolbein Halleraker, har alene tre av disse vervene. Svein Kolbein Halleraker er samboer med Liv Kari Eskeland, som er ordfører på Stord og leder i Hordaland Høyre.

Hun har selv to verv i to ulike bompengeselskaper.

MANGE KUNDER

Ingrid Urheim Hallerakers firma Via Futura har kunder som Norvegfinans, Ryfast AS, Bømlo Vegselskap AS, Rogfast AS, Fastlandsambandet Halsnøy AS, Gjesdal Bompengeselskap AS og altså Arnatunnelen AS.

Omsetningen i Via Futura har økt jevnt og trutt, fra 1,2 millioner i 2007 til 2 millioner i 2011.

Hos en av kundene, Bømlo Vegselskap, skal anbudet på drift og kontortjenester ut på nytt.

Derfor må de, ifølge styreleder og Høyre-mann Inge Reidar Kallevåg, hente eksterne krefter inn i selskapet for å forberede anbudsdokumentene, slik at Via Futura kan konkurrere om å få oppdraget på nytt.

– Det går jo ikke at de som skal konkurrere om anbudet utformer anbudet, sier Kallevåg.

– ER EN IDEALIST

Øyvind Halleraker sier at det er av idealistiske årsaker han involverer seg. Politikeren innleder med at «man ikke blir servil fordi man er stortingsrepresentant».

– Jeg hjelper veldig mange, jeg. Mange vil ha råd for hvordan man får prosjekter raskere frem. Bompengeselskaper lever i forskjellige faser, her dreier det seg gjerne om å få kartlagt ting som ikke ligger fremst i køen hos veimyndighetene, som jeg kan en del om og som jeg gjerne gir råd om.

– Tar du betalt for rådene?

– Nei, men Via Futura tar betalt for arbeidet som de gjør. De har en fordel av at jeg gjør en jobb for dem, men det vedkommer ikke meg. Jeg er en idealist.

– Om du i neste omgang skal godkjenne denne bompengepakken i Stortinget, hvordan blir det?

– Som stortingsrepresentant er man ikke inhabil i det øvrige samfunnslivet. En bonde på Stortinget behandler landbruksoppgjøret, for eksempel.

– Mange snakker om deg som en kommende samferdselsminister, i så fall – hva da?

– Skulle det skje at jeg kommer i en annen situasjon etter valget, vil alle slike bånd bli kuttet. Man kan ikke da ha næringsengasjement som kan reise tvil om ens integritet som statsråd. Men å være rådgiver og hjelper for folk, det er helt normalt i arbeidet som stortingsrepresentant.

– Dess flere bompengeselskaper, dess større marked blir det for Via Futura å konkurrere i. Hva tenker du om det?

– Det er ikke mitt anliggende.

Hallerakers kone, Ingrid Urheim Halleraker, svarer at Via Futura ikke har brukt Øyvind Hallerakers kompetanse som innsalgsargument i andre anbudsrunder.

– Akkurat Arnatunnelen AS er litt spesiell. Der trenger vi en litt annen kompetanse enn vi har gjort i de andre selskapene.

– Hvilken kompetanse snakker vi egentlig om?

– Det vil jeg ikke kommentere, avslutter Ingrid Urheim Halleraker.