For to uker siden kunne BA.no presentere de nye planene fra byrådet for graffiti her i byen:

Saken består av en utredning om graffiti og gatekunst, og en handlingsplan for dette i Bergen i årene 2011-2015.

VIL STOPPE PLANEN

Byrådet, bestående av H, Frp og KrF, sto samlet bak planen. Den skal øke synligheten av graffiti, øke kompetanse og legge til rette for en god dialog mellom kommunen og graffitimiljøet. Et av de sentrale tiltakene i planen var å sette opp enda flere lovlige graffitivegger, både i sentrum og i bydelene.

Fremdeles gjenstår det derimot å banke den gjennom bystyret for endelig godkjenning. Siden kulturbyråd Harald Victor presenterte planen har derimot Frp i Bergen programfestet at de er mot lovlige graffitevegger. Til NRK Hordaland sa ordfører Gunnar Bakke (Frp) denne uken at:

- Vi tror dette oppfordrer til tagging. Et slikt frislepp er vi imot.

Grafittiplanen skal behandles av bystyret før sommerferien.

- Partiet vårt vil sette en grense for hvilken retning vi skal gå i, og jeg regner med at partigruppen vår tar hensyn til det når vi behandler saken, sa Bakke til NRK.

ER FORNØYD MED PLANEN

BA har vært i kontakt med begge Frp-byrådene i Bergen. Både finansbyråd Liv Røssland og Øistein Christoffersen stiller seg bak planen som er lagt frem.

- Dette er en felles innstilling som jeg står bak, sier Christoffersen.

- Hele byrådet har sluttet seg til denne planen. Bystyregruppen må ta debatten om planen når den nå er sendt videre, sier Røssland.

Begge er derimot av den oppfatning at det nye vedtaket til Frp i Bergen ikke legger kjepper i hjulene for byrådssaken.

- Partiprogrammet gjerlder fra neste kommunavalgsperidoe. Vi må forholde oss til det partiprogrammet som gjelder i denne perioden, påpeker Christoffersen.

AVVISER DEN IKKE

Leder for bystyregruppen til Frp er Tor Woldseth. Han synes planen som ble lagt frem av byrådet er bra. Han så derimot tidlig at det kunne være muligheter for konflikt.

- Jeg snakket med komiteen vår og varslet at denne planen kunne bli tolket forskjellig. Jeg la den også frem for fraksjonslederen vår i kulturkomiteen (Helen Kongshavn). Også hun mener at omfanget av graffiti-vegger er så begrenset, mens saken om å få et godt miljø for veggkunst og et tilbud til barn og unge er så bra at denne saken er viktig.

Det som foreslås av lovlig graffiti på offentlige vegger er minimalt, mener Woldseth, og burde ikke stå i veien for alt det gode med planen.

- Det er noen underganger som vegvesenet eier, det må de eventuelt akseptere, samt noen bakvegger på noen skoler. Dette er minimalt.

Woldseth presiserer at de ikke har tatt en formell avgjørelse på bystyresiden ennå.

- Men jeg vil anta at vi vil akseptere denne saken slik den kommer fra byrådet. Vi vil nok legge inn en merknad om å begrense omfanget av slike vegger, og at man ikke må ta for mye av i forhold til frislepp.

LES HELE PLANEN HER!

IKKE FORBY ALKOHOL

Woldseth selv mener planen er spennende, og har stor tro på fremtiden for graffitikunst.

- Disse profesjonelle utøverne er på lik linje med andre kunstnere opp gjennom tiden. De kommer til å lage graffiti og lage bilder av det som du kan kjøpe i butikken i fremtiden.

Han ser argumentene fra partifellene sine, blant dem ordfører Bakke, som mener flere graffitivegger vil føre til mer tagging på offentlig og privat eiendom.

- Men vi må se forskjellen i det. Graffiti er en ting, tagging noe annet. Tagging er vi mot. Det er til de grader forsøpling, og ulovlig.

Woldseth sammenligner tagging med hjemmebrent og graffiti med cognacen man får kjøpt på Vinmonopolet.

- Vi vil ikke forby begge deler fordi den ene tingen er ulovlig. Skal man forby all alkohol for å bekjempe hjemmebrent? Jeg tror ikke det vil virke. Det viser historien fra forbudstiden.

Woldseth går dermed mot ordføreren og Frp-vedtaket på det området.

- Jeg er ikke veldig enig med han (Gunnar Bakke) på at dersom man forbyr alt så får man bukt med all tilgrisingen i byen. Men denne saken er uansett så mye mer enn det. Det handler om å legge til rette for en mer profesjonell arena for graffiti og veggmaleri.

HVA SYNES DU? BIDRAR LOVLIGE GRAFFITIVEGGER TIL MER TAGGING? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET UNDER.