Verken Bent Høie eller Harald Hove tror at Henning Warloes narkotikabekjennelser vil bevege Høyres politikk på området.

– I alle fall ikke direkte. Det som har skjedd vil kunne hjelpe dem som har fordommer mot narkomane. Det gjør det vanskeligere å se ned på misbrukere når man oppdager at man har dem også i egen omgangskrets, sier Hove som er leder av Bergen Høyre.

Warloe kan i tillegg ha trukket opp interessante temaer i narkotikadebatten, mener lokallagslederen.

– Hvor går grensen for å være misbruker? Han svarer selv at han ikke er det. Hvem er den egentlige skadelidende av misbruket? Slikt er også interessant å diskutere.

UREALISTISK

Hove er ikke helt skyldfri selv. På spørsmål om han har brukt narkotika selv, svarer han at han røykte hasj på et nachspiel på videregående en gang, og at han sovnet. Arbeidet med å formulere Høyres politikk mot stortingsvalget i 2013 er i gang.

Et stikkord i narkotikapolitikken til partiet er altså «nullvisjon». Urealistisk, kanskje, erkjenner Harald Hove.

– Men hva er alternativet? Ville ting vært så mye bedre om vi hadde legalisert narkotika? Jeg tror ikke det. Nulltoleranse er det beste vi har, vi må kunne si nei til stoff som gjør stor skade på mennesker. Nulltoleranse mot mobbing er også urealistisk, men det er det vi må forsøke å strekke oss mot.

Han mener likevel at tilstandene for eksempel i Nygårdsparken gir et signal om at norsk narkotikapolitikk er langt fra optimal. Hove forteller at han har en kusine som har vært heroinist i om lag 20 år, og at han reagerer på at mange omtaler Høyres harde linje i Nygårdsparken som «sosial renovasjon».

– Det handler ikke om å rydde vekk noe vi ikke liker å se på. Det handler om at vi ikke kan tillate åpen bruk og omsetning av ulovlige substanser. Når folk sier at parken må ryddes, tenker jeg hele tiden på min kusine – om at hun skal ryddes vekk. Behandlingsplasser må stå på plass. Det er disse virkemidlene vi må ta nærmere tak i. Vi må gjøre det enklere å følge opp rusmisbrukere i etterkant av behandling, sier Hove.