Si meningen din i kommentarfeltet under saken!

Det planlagte området for hundelufting i Kanadaskogen har latt vente på seg.

– At Norges nest største by ennå ikke har en lufteplass for hunder, er helt utrolig, sier leder i Norsk Kennel Klub i Hordaland, Edgar Waag, til BA.

Han viser til at både i Oslo, Stavanger og Trondheim er det flere slike plasser.

– Vi har vært utålmodige helt siden vi hørte om planene i Kanadaskogen, sier Waag.

Planene om lufteplassen, et ti mål stort inngjerdet område, ble sendt på høring høsten 2010.

Innsigelser i høringsrunden har gjort at planene har blitt satt på hold. Men nå har Grønn etat laget et fagnotat om saken, som nylig er oversendt byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen (KrF).

OPP I BYRÅDET
Det aktuelle området ligger nederst i Kanadaskogen ved Tennebekk.

Området er blitt ryddet for skog. Like ved er det for tiden store byggeprosjekter i forbindelse med utbyggingen av Ringvei Vest.

– Vi har nettopp fått notatet og forbereder en sak som skal opp i byrådet, sier politisk rådgiver Tor André Ljosland.

Saken om et lufteområde der hunder kan løpe fritt ble aktualisert da Bergen bystyre 25. februar 2008 vedtok en forskrift om båndtvang for hunder.

Forskriften gjelder fra 21. august til 1. april, og utfyller den nasjonale hundeloven.

Bystyret bestemte at det er båndtvang på turveier og spesielt merkede turstier i disse områdene: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Landåsfjellet, områdene rundt Store Lungegårdsvann og mellom Svartediksdemningen og Tarlebø.

– OPTIMISTER
Dersom kennelklubben får det som de vil, blir det etablert et stort lufteområde i Kanadaskogen og flere mindre områder ute i bydelene.

– Dette har tatt tid, men vi er optimister. Kanadaskogen kan komme nå, og områdene ute i bydelene på litt sikt. Nå tror vi lufteområdene kommer på plass, sier Waag optimistisk.

Byrådsavdelingen regner med å ha saken ferdigbehandlet i løpet av noen uker.

– KAN OGSÅ GI PROBLEMER
– En hund i bånd er alltid i en tvangssituasjon, sier Jens Bacher.

Han lar lydige Hel gå løs i Kanadaskogen, og tror det er best.

– Et inngjerdet område kan være et bra alternativ for de hundene som alltid må gå i bånd, men mange hunder på et avgrenset område kan også gi problemer, påpeker Bacher.

Det har han selv sett i Helsingfors, som har flere slike områder.

– Ikke alle hunder har lyst til å bli konfrontert med andre hunder hele tiden. Det kan også bli veldig gjørmete. Hunder som er sammen liker å grave, sier han.

Han tror det viktigste er at foreldre og barn lærer seg mer om hvordan man skal møte hunder.

Si meningen din! Hvor bør hundene kunne løpe fritt i Bergen?