De minste partiene får fem minutter taletid hver til budsjettmøtet i dag. Det er satt av seks timer til debatten, og den er delt i syv bolker.

De tre minste partiene, MDG, Sp og Byluftlisten får 48 sekunder på hver bit.

Høyre får 58 minutter.

De minste partiene er heller ikke representert i alle komiteene, og får dermed i svært liten grad fremmet sine synspunkter i debatten om hvordan kommunen skal bruke pengene sine.

– Dette er en udemokratisk måte å gjøre det på, mener Dahle.

Ordfører Trude Drevland minnet om at det var forretningsutvalget som har vedtatt dette i november. Klagen på taltetiden ble sendt henne i mail klokken 2201 søndag kveld.

– Det blir ikke aktuelt å behandle noen klage på taletiden i dag, sa Drevland.

– Det er grunn til å stille spørsmål om saksbehandlingen er feil, mener Sps Ove Sverre Bjørdal.