Spørsmålet ble tatt opp i den muntlige spørretimen onsdag av Frps representant Harald T. Nesvik.

Han betegnet det som meningsløst at staten gir penger til en miljøaktivist som gjør sitt ytterste for å rakke ned på en av Norges viktigste næringer, i disse dager i Spania.

Nesvik mente at regjeringen burde trekke tilbake statsstøtten på 250.000 kroner. Det ville ikke næringsminister Trond Giske (Ap) høre snakk om.

SKILLE: – Vi må skille klart mellom statsstøtte og meninger. Det kan ikke være slik at regjeringen bare skal støtte organisasjoner som sier ting den liker, men fjerne støtten til dem som har andre oppfatninger. Hvis Oddekalv framsetter uriktige påstander, skal vi møte dem med motargumenter, ikke rasle med statsstøtten. Debatt må vi tåle, sa Giske.

Næringsministeren betegnet norsk oppdrettsnæring som en eneste stor suksesshistorie, en karakteristikk som flere representanter mente var altfor unyansert, sett i et miljøvernperspektiv.

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) ble også koblet på laksedebatten, og innrømmet at næringen sliter med oppdrettslaks på rømmen, lakselus og merdelaksens trussel mot stammen av villaks.

PRINSIPPER: – Men vi må holde fast på noen prinsipper, det må selv Frp klare. De ville ha vært de første på banen, dersom regjeringen bare delte ut penger til organisasjoner vi liker, sa Solheim.

Han oppfordret næringen til å ta disse problemene mer seriøst enn det som er gjort inntil nå.

– Oddekalv må jo være glad for all den oppmerksomheten han får. Men farer han med usannheter, skal de bli imøtegått.

– Om næringen er det å si at den har vært en dundrende suksesshistorie, men at den samtidig er den næringen som sliter med det største miljøproblemene i Norge, sa Solheim.

Høyres Svein Flåtten varslet en interpellasjon om problemene i oppdrettsnæringen og ville at både Giske og Solheim skulle komme til Stortinget for å debattere dette grundigere.