Lørdag fant Bergen AUFs årsmøte sted, hvor blant annet ledervalg sto på agendaen. Den nye frontfiguren er Øystein Hassel, som inntil nå ha vært politisk nestleder.

– Det er utrolig spennende å få lede Bergen AUF, og jeg tar det som en stor tillitserklæring. Jeg ser frem til å jobbe med det nyvalgte styret, og til å mobilisere flere i vår medlemsmasse på nærmere 500, sier Hassel om vervet.

HASJ OG SKJENKESTOPP

– Skole og klima blir hovedsaker, forteller den nyvalgte lederen i lokallaget. Fellesskolen skal ifølge ham tydeliggjøres som alternativ til Høyres skolepolitikk, og han mener fremmedspråksatsing bør arbeides for frem mot Ap-landsmøtet til våren. Hassel mener dette er viktig for å gjøre fremtidige, norske arbeidstakere mer attraktive på det internasjonale arbeidsmarkedet. Men foruten dette og satsing på kollektivtransport, ble det også vedtatt mer kontroversielle standpunkter som legalisering av cannabis og oppheving av nasjonal skjenkestopp.

– Dagens ruspolitikk er feilslått. Når Norge og Bergen ligger på europatoppen i overdosedødsfall, og når den narkotikapolitikken vi har nå ikke fungerer, må vi prøve noe nytt. Vi ser for oss et statlig monopol på utsalg á la Vinmonopolet. Vi ønsker en ny retning i ruspolitikken, og ser for oss at dette kan være veien, forklarer Hassel, som innrømmer at det var uenighet også innad i organisasjonen.

– SMÅ FORSKJELLER

– Det ble frisk og god debatt. Det var også en del som mente dette var feil vei å gå, men flertallet viste seg å gå inn for legalisering.

Bergen AUF slutter seg med det til både FpU, Unge Høyre og Unge Venstre i spørsmålet. Lederen mener forslaget vil slå beina under organisert kriminalitet knyttet til narkosalg, og sørge for at folk vet hva som er i det de kjøper.

– Så er det jo en del som mener mange flere vil begynne med cannabis om det blir legalisert. Men undersøkelser viser at forskjellene mellom hvor mange som har prøvd cannabis i Norge og i Nederland, hvor det er lov, er utrolig små.

– DEMOKRATISK PROBLEM

Angående oppheving av nasjonal skjenkestopp, sier Hassel følgende:

– Dette er et prinsipielt spørsmål. Bergen AUF mener det er et demokratisk problem at ikke det lokale selvstyret avgjør når skjenkestopp skal være. Vi er for lokal differensiering, og har faktisk gått inn for total oppheving i vedtaket, opplyser AUFeren

Selv synes han det er spennende å starte vervet med omdiskuterte saker.

– Dette kan jo bli interessant, og jeg kan ikke spå hvordan dette vil mottas av Arbeiderpartiet i Bergen, men jeg synes det er bra at det ble så mye debatt rundt disse sakene. Det er jeg glad for, sier Hassel.