Uttalelsen fra Sortevik kommer etter at utdanningsdirektøren gikk ut og sa at elever ikke bør ha lekser, og at ingen lover pålegger dem å gjøre leksene.

Politikk

– Dette er et grovt overtramp av Lunde, og hun bør fjernes fra stillingen sin, sier Sortevik til BA.no.

Han er kraftig uenig i utspillet.

– Skolesystemet i Norge er allerede blant de dårligste. Det har ikke blitt bedre med denne regjeringen. Skolen har ikke noe håp om å bli bedre dersom man skal kunne vifte med lovverket og si at det er forbudt å gi lekser, sier han.

POLITIKK: Han reagerer også på at Lunde uttaler seg om noe som han mener er en politisk sak.

– Lunde er ansatt i embedsverket, og det hører ingen steder hjemme at hun kommer med politiske utspill. Det er spesielt graverende med tanke på hennes bakgrunn i SV. Denne uttalelsen smaker av gammel, vond SV-politikk. En politikk som har vært med på å ødelegge det norske skolesystemet, sier han.

KREVER TRENING: Sortevik mener lekser er en viktig del av et godt skolesystem.

– Det er en viktig del av godt læringsmiljø å lære seg at det faktisk må jobbes for å få gode læringsresultater. Her kan man trekke paralleller til idretten. Flinke idrettsfolk må lære seg at det krever mye trening for å få gode idrettsresultater. Det er det samme med idrett og lekser. Noen har behov for å gjøre mye lekser for å bli flink, mens andre ikke har behov for like mye lekser.

INGEN LOV: Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde hos Fylkesmannen i Hordaland sier ingen lover pålegger elever å gjøre lekser.

– Det finnes ikke hjemmel for å gi hjemmelekser i et eneste formelt styringsdokument, i loven eller forskriftene, sier Lunde til Bergens Tidende.

Hun mener skolene overlater for stor del av læringsarbeidet til elevene og foreldre. Det gjøres uten at det er hjemmel for det, sier Lunde.

– Læringsarbeidet skal foregå på skolen. Elevene skal ha fri når de går hjem, sier hun.

DISKUSJON: Det betyr i praksis at elever og foreldre med loven på sin side ganske enkelt kan nekte å gjøre hjemmelekser

Utdanningsdirektøren mener det er på tide med en grundig diskusjon om hele lekseinstituttet.

– Det er en gammel tradisjon om at det er bra for barn å ha lekser. Men den stammer fra den tiden barna var mye kortere tid på skolen, sier Lunde.

Hun viser også til negative konsekvenser av lekser, som at de bidrar til økte forskjeller mellom elevene.

– Vi bør kutte ut leksene. Det vil være med på å utjevne forskjeller og frigi tid for familiene som kan gjøre konstruktive ting sammen i stedet for dette evige maset om leksene.

– LEKSER IKKE FORBUD: Til BA.no sier Lunde at hun ikke har gått over streken med uttalelsene sine.

– Jeg sier ikke at det er forbudt å gi lekser, men at det ikke finnes noen hjemmel i lovverket som sier at det er påbudt. Jeg forholder meg bare til de lover og regler som finnes, sier hun.

Dette er en del av Fylkesmannens oppgaver, mener hun.

– Vår oppgave er å sørge for en god skole. Vi må tette gapet mellom de ressurssterke elevene og de mindre ressurssterke.

– Flere undersøkelser viser at lekser bare øker disse forskjellene, sier hun.